biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

Niemiecki instytut TÜV Rheinland w ramach 14-miesięcznego projektu badawczego bada, jak można wykorzystać fotowoltaikę do zasilania sieci trakcji kolejowej.

Projekty fotowoltaiczne

Bankset Energy opublikował w 2018 roku gigawatowe plany fotowoltaiki na torach kolejowych na całym świecie. Od tego czasu nie pojawiły się jednak kolejne ogłoszenia.
Projekty realizowane wzdłuż torów kolejowych w celu bezpośredniego zasilania sieci trakcyjnej w energię elektryczną nie są nowością. Niemiecki deweloper projektów solarnych, firma Enerparc, zbudował w tym celu pierwsze elektrownie fotowoltaiczne w północnych Niemczech. Takie projekty nie są jednak w żadnym wypadku skazane na sukces, ponieważ należy przestrzegać pewnych technicznych i prawnych punktów.

Badania nad fotowoltaiką dla kolei

Niemieckie Centrum Badań Transportu Szynowego (DZSF) przy Federalnym Zarządzie Kolei zleciło TÜV Rheinland zbadanie możliwości zastosowania fotowoltaiki w infrastrukturze kolejowej w ramach 14-miesięcznego projektu badawczego. Zespół specjalistów z dziedziny kolejnictwa i energii słonecznej zbada, które aplikacje fotowoltaiczne są kompatybilne z infrastrukturą kolejową, aby zasilać energią słoneczną bezpośrednio kolejową sieć energetyczną. Ponadto należy ustalić, w jakim stopniu fotowoltaika mogłaby zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w prądzie trakcyjnym.
Jeżeli możliwe jest wytwarzanie energii wzdłuż szeroko rozgałęzionej sieci prądu trakcyjnego i bezpośrednie jej wprowadzanie, a tym samym lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury i zmniejszenie strat energii w wyniku wielokrotnej konwersji i transportu, kolejowy środek transportu może jeszcze bardziej poprawić swój bilans gazów cieplarnianych, wyjaśnił ekspert ds. technologii kolejowych w TÜV Rheinland. Jak dodał, istnieją różne możliwości zintegrowania fotowoltaiki z koleją, np. w torowisku lub na ekranach akustycznych. Szczególne wyzwanie polega na doprowadzeniu wytworzonej energii słonecznej bezpośrednio do jednofazowej sieci 15-kilowoltowej.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone