biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

  • Rynek fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami ma zostać wyceniony na ponad 40 miliardów dolarów do 2026 roku
    24 sierpień 2021

    Rynek fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami ma zostać wyceniony na ponad 40 miliardów dolarów do 2026 roku

Najważniejsze cechy rynku

Fotowoltaika zintegrowana z budynkiem odnosi się do integracji fotowoltaiki, w której elementy fotowoltaiczne stają się ważną częścią budynków, w których są zainstalowane. Specjaliści od PV na całym świecie opracowują sposoby włączenia energii słonecznej do budynków komercyjnych. Fotowoltaika zintegrowana z budynkiem obejmuje modele fotowoltaiczne, takie jak dachy i fasady. Zapewnia to również oszczędności w kosztach materiałów fotowoltaicznych i energii elektrycznej.

Globalny rynek fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami

Oczekuje się, że rynek BIPV (fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem) będzie wykazywał gwałtowny wzrost do 2026 r.

Globalny rynek fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami został podzielony na pięć regionów, a mianowicie Azja-Pacyfik, Bliski Wschód i Afryka, Europa, Ameryka Północna i Ameryka Południowa. Oczekuje się, że Azja i Pacyfik będą miały największy udział w rynku w okresie prognozy. Wynika to głównie z faktu, że kraje tego regionu są szeroko skoncentrowane na rozwoju odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

W regionie Azji i Pacyfiku, Chiny posiadały największy udział w rynku w 2019 roku ze względu na szerokie wsparcie rządowe w celu wprowadzenia odnawialnych źródeł energii. Podczas gdy oczekuje się, że rynek fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami będzie rósł w najszybszym tempie w Indiach i Chinach w okresie prognozy ze względu na inicjatywy dotyczące polityki i programów związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej i rosnącą świadomością dotyczącą budowy zielonych budynków.

W Ameryce Północnej, Stany Zjednoczone posiadały największy udział w rynku i oczekuje się, że będzie on rósł w najszybszym tempie w okresie objętym badaniem, ze względu na politykę, która została opracowana w celu rozszerzenia wykorzystania czystych paliw dla potrzeb energetycznych, zwłaszcza w przemyśle energii słonecznej i wiatrowej.

W Europie, Niemcy posiadały największy udział w rynku regionalnym w 2019 roku i przewiduje się, że będą rosnąć w najszybszym tempie w okresie badania, głównie ze względu na wzrost popytu na zintegrowane mieszkaniowe instalacje słoneczne.

Na Bliskim Wschodzie i w Afryce oczekuje się, że Zjednoczone Emiraty Arabskie będą jednym z wiodących rynków na poziomie krajowym w regionie dla fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami.

Segmenty fotowoltaiki zintegowanej z budynkiem

Rynek fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami został podzielony na segmenty w oparciu o produkt, zastosowanie i technologię. W zależności od produktu, globalny rynek podzielono na dachy, rozwiązania zintegrowane ze ścianami, szkło, fasady i inne. Oczekuje się, że segment dachów będzie miał największy udział w rynku i będzie rósł w najszybszym tempie w okresie badania. W zależności od zastosowania, globalny rynek fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami dzieli się na budynki przemysłowe, budynki komercyjne i budynki mieszkalne. Oczekuje się, że segment przemysłowy będzie rósł w najszybszym tempie w okresie prognozy ze względu na rosnące zapotrzebowanie na odnawialne, efektywne kosztowo źródła energii. Kraje takie jak Japonia, Chiny, USA i Indie, między innymi, zawierają porozumienia w celu generowania energii za pomocą fotowoltaiki. W oparciu o technologię, globalny rynek fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami został podzielony na technologie krzemu krystalicznego i technologie cienkowarstwowe. Oczekuje się, że segment krystaliczny będzie miał większy udział w globalnym rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami.

Zakres raportu PV

Niniejszy raport zawiera dogłębną analizę globalnego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami, śledząc trzy segmenty rynku w pięciu regionach geograficznych. Raport bada kluczowych graczy, zapewniając pięcioletnią analizę trendów, która podkreśla wielkość rynku i udział w Ameryce Północnej, Europie, regionie Azji i Pacyfiku, Ameryce Południowej oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Raport przedstawia również prognozę, koncentrując się na możliwościach rynkowych na następne pięć lat dla każdego regionu. Zakres badania segmentuje globalny rynek fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem według produktu, zastosowania, technologii i regionu.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone