Skip to main content

biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

  • Przetargi

    Przetargi

Współpraca z gminami i miastami

Wygrane i zrealizowane przetargi

Przetargi? Czym one są? Są to publiczne wyłonienie najodpowiedniejszego przedsiębiorstwa, który przedstawi najlepszą ofertę dla klienta - jednostki samorządowej, uczelni, jednostki centralnych - zgodnie z jego potrzebami. Nasza firma może pochwalić się kilkoma wygranymi przetargami, których opis znajduje się poniżej.
Gmina Rogóźno

RPKP.13.03.00-IZ.00-04-435/23

Gmina Rogóźno

„Budowa mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej Gminy Rogóźno w formule zaprojektuj i wybuduj"

Zadanie realizowane w ramach konkursu nr RPKP.13.03.00-IZ.00-04-435/23, numer i nazwa osi priorytetowej: 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Numer i nazwa działania: 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Nazwa schematu: Mikroinstalacje – budynki użyteczności publicznej.

Gmina Czersk

Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła dla szkół z terenu Gminy Czersk w ramach projektu pn. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny - RPO" z podziałem na części

Część 1. "Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła dla Szkoły Podstawowej w Gotelpiu". Część 2. "Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła dla Zespołu Szkół w Łęgu".
Gmina Czersk
Gmina Brąszewice

Gmina Brąszewice

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brąszewice” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu: pomp ciepła: 1) 22 szt. powietrznych pomp ciepła do c.w.u. 2) 18 szt. powietrznych pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u.

Gmina Wróblew 2023/listopad-grudzień

„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wróblew - etap 2” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wróblew - etap 2”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-202, Oś Priorytetowa 04 - IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 01 - IV.1 Odnawialne źródła energii. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń (o ile będą wymagane) oraz wykonanie prac budowlano-montażowych i instalacyjnych związanych wykonaniem 173 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy poniżej 10 kWp. − 173 szt. - instalacji PV o mocach od 3,4 kWp do 9,86 kWp każda. Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wróblew - etap 2”
Gmina Wróblew 2023/listopad-grudzień
Gmina Płużnica 2022

GPI.271.20.2021

Gmina Płużnica 2022

„Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica – edycja III”

1) Dostawa, montaż i uruchomienie 28 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Płużnica. 2) Dostawa, montaż i uruchomienie 7 szt. instalacji pomp ciepła na terenie Gminy Płużnica.

ZP.271.1.12.2021

Gmina Grudziądz 2022

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grudziądz”

1) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grudziądz, która jest realizowana w ramach projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz – II etap”. 2) Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 34 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.
Gmina Grudziądz 2022

Zamów konsultację
i uzyskaj bezpłatną wycenę

Zostaw nam swoje dane

Skontaktujemy się
z Tobą

Otrzymasz bezpłatną wycenę

Zostaw nam swoje dane
Skontaktujemy się z Tobą
Otrzymasz bezpłatną wycenę
Wpisz proszę swoje imię oraz nazwisko

Invalid email address.

Niewłaściwy format numeru (123 456 789)

Niewłaściwy kod pocztowy

Nieprawidłowe dane

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Design Escapes

Energia Taniej Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Włodka 16F
REGON: 362798977
NIP: 8762462625


© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone