Skip to main content

biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

 • Audyty energetyczne

  Audyty energetyczne

Audyt energetyczny

Pierwszy krok do oszczędności

W dzisiejszych czasach, gdy ceny energii stale galopują w górę trudno jest znaleźć osobę, która nie szukałaby sposobów na zmniejszenie swoich wydatków. Zaciskanie pasa, odmawianie sobie przyjemności - czy to naprawdę konieczne? Prawda jest taka, że oszczędności znaleźć można praktycznie wszędzie, a już na pewno w swoim domu lub przedsiębiorstwie. Aby jednak proces poszukiwań zakończył się sukcesem, trzeba przedsięwziąć odpowiednie kroki - jednym z takich kroków jest audyt energetyczny.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Co to jest audyt energetyczny?

Nie da się ukryć, że najskuteczniejszym sposobem na redukcję kosztów zużycia energii w budynku jest jego termomodernizacja. Na cały proces może składać się wiele czynności - od wymiany systemu grzewczego, aż po montaż fotowoltaiki. By wszystko przebiegło zgodnie z planem i przyniosło zamierzone efekty, prace termomodernizacyjne należy poprzedzić audytem energetycznym. Tylko, co to takiego?

Audyt energetyczny to techniczno-ekonomiczna ekspertyza, której celem jest wykrycie wszystkich słabych punktów w budynku - a więc takich, w których następuje niekontrolowana ucieczka energii cieplnej na zewnątrz. Może to być nieszczelne okno, dziurawy dach, wadliwy system grzewczy, a nawet niepoprawne zamocowana brama garażowa. Audyt energetyczny pozwala także określić dokładną ilość energii zużywaną w firmie (audyt energetyczny przedsiębiorstwa) lub w gospodarstwie domowym.

Dane o obiekcie

Co zawiera audyt energetyczny?

Każdy audyt energetyczny rozpoczyna się od sformułowania celu, jaki zarządcy budynku chcą osiągnąć poprzez jego termomodernizację. Następnie sporządzona zostaje szczegółowa analiza energetyczna danego obiektu, między innymi dzięki przeprowadzeniu krótkich wywiadów z właścicielami oraz badań kamerami termowizyjnymi. Na podstawie zebranych danych sporządzone zostaje świadectwo charakterystyki energetycznej. Dokument ten musi zawierać:

 • aktualny stan techniczny budynku wraz z kosztami użytkowania energii plan modernizacji obiektu,
 • propozycje zmian oraz rozwiązań technicznych
 • cenę proponowanych prac modernizacyjnych i szacowane oszczędności z ich przeprowadzenia
 • możliwe formy finansowania przedsięwzięcia obejmujące programy dotacyjne (Czyste Powietrze, Stop Smog, ulga termomodernizacyjna) oraz kredyty.
Kto może wykonywać
audyty energetyczne?

Niestety, nie każdy może przeprowadzić audyt energetyczny. Stworzenie takiej ekspertyzy wymaga posiadania licencji oraz uprawnień umożliwiających wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, a także specjalistycznej wiedzy z zakresu budownictwa. Ponieważ prace termomodernizacyjne w dużej mierze oparte są na stworzonej ekspertyzie, zadanie stworzenia audytu energetycznego należy powierzyć specjaliście.

W Energia Taniej znajdziesz korzystną ofertę na audyt energetyczny dla swojego domu i firmy.

Czy audyt energetyczny jest obowiązkowy?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Każdy duży przedsiębiorca ma obowiązek co cztery lata przeprowadzić audyt energetyczny swojej firmy - tak głosi ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Na ten moment obowiązkowi temu nie podlegają właściciele średnich, małych oraz mikro firm, ani budynki gospodarstw domowych. Status dużego przedsiębiorcy posiada każdy właściciel firmy, który:

 • w swoich szeregach zatrudnia minimum 250 pracowników
 • jego roczny obrót netto przekroczył 50 mln euro lub łączna suma bilansowa aktywów przekroczyła wartość 43 mln euro

O dużym przedsiębiorcy możemy mówić także wtedy, gdy w jego firmie minimum ¼ kapitału lub praw do głosowania jest pośrednio bądź bezpośrednio kontrolowane przez podmiot publiczny (lub kilka podmiotów) - od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki.

Kiedy trzeba
wykonać audyt energetyczny?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem niezbędnym w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programów dotacyjnych finansowanych przez:

NFOŚiGW

WFOŚiGW

System białych certyfikatów

Regionalne programy operacyjne

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Co więcej, audyt energetyczny stanowi najważniejszy załącznik do wniosku w przypadku ubiegania się o premię termomodernizacyjną. Owy wniosek złożyć może każdy inwestor za pośrednictwem banku kredytującego do BGK - Banku Gospodarstwa Krajowego.
Zaufaj
certyfikowanym audytorom

Nasi licencjonowani audytorzy stworzą świadectwo charakterystyki energetycznej Twojego budynku w sposób szybki i profesjonalny. Dzięki zastosowaniu najnowszych kamer termowizyjnych dotrą do wszystkich przyczyn strat cieplnych w obiekcie, co pozwoli na stworzenie doskonałego planu modernizacyjnego. Nie czekaj i zgłoś się do nas!

Korzyści z audytu energetycznego

Dlaczego warto przeprowadzić audyt energetyczny?

Przeprowadzenie audytu energetycznego swojego domu lub firmy wiąże się z licznymi korzyściami. Audyt energetyczny to przede wszystkim:

 • Oszczędności - Audyt energetyczny polega na analizie wykorzystania energii w obiekcie i zawiera propozycje, których wprowadzenie pozwoli ograniczyć jej zużycie. Takie działanie prowadzi do dużych oszczędności, zaczynających się już od progu 20%. W kontekście rosnących cen energii, jest to znaczne ułatwienie dla domowego i firmowego budżetu.
 • Uniknięcie kar finansowych - Dla dużych przedsiębiorstw, wykonanie audytu energetycznego co 4 lata jest obowiązkiem ustawowym. Brak jego spełnienia oznacza konsekwencje prawne i grozi karą finansową w wysokości aż do 5% całkowitych dochodów firmy. Cykliczne sporządzanie charakterystyki energetycznej budynku pozwala uchronić się przed tymi przykrymi konsekwencjami. Możliwość uzyskania dofinansowań Wykonanie audytu energetycznego jest konieczne, aby ubiegać się o wsparcie finansowe oferowane przez liczne instytucje, w tym NFOŚiGW, WFOŚiGW, czy też system białych certyfikatów. Każdy przedsiębiorca może również uzyskać dofinansowanie od Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie premii termomodernizacyjnej.

To się opłaca!

Co daje audyt energetyczny?

 • Zwiększenie wartości nieruchomości - Budynki i obiekty, które cechują się wysoką efektywnością energetyczną cieszą się większym zainteresowaniem potencjalnych nabywców. Udokumentowanie zużycia energii poprzez wykonanie audytu zwiększa atrakcyjność nieruchomości na rynku.
 • Lepszy komfort użytkowania - Gotowy audyt energetyczny pozwala na wdrożenie zmian, które zwiększają komfort użytkowania budynku. Dzieje się tak poprzez poprawę warunków termicznych, które stają się bardziej optymalne. Efektem jest również obniżenie poziomu hałasu w pomieszczeniach oraz poprawa jakości powietrza, co jest niezwykle ważne dla zdrowia mieszkańców.

Warto zauważyć, że przeprowadzenie audytu energetycznego to nie tylko obowiązek, ale także szansa na zwiększenie efektywności energetycznej budynku, oszczędności finansowe, uzyskanie dofinansowań, poprawę komfortu użytkowania oraz wpływ na wartość nieruchomości. Już teraz zgłoś się do naszych specjalistów i zapytaj o szczegóły.

Zmiany w Prawie Budowlanym
Do tej pory sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej było obowiązkowe dla budynków wybudowanych po 2009 roku - wówczas w trakcie zawarcia umowy sprzedaży bądź najmu, trzeba było załączyć aktualny audyt energetyczny obiektu. Od 28 kwietnia 2023 roku sytuacja ma się zmienić - wykonanie ekspertyzy obowiązkowe będzie także dla starszych budowli.

Ekspertyzy obowiązkowe także dla starszych budowli

Co jeszcze wprowadzą zmiany w Prawie Budowlanym?

 • Inwestorzy indywidualni będą objęci obowiązkiem sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej nowo wybudowanych przez siebie obiektów. Kopię dokumentu trzeba będzie dołączyć do wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku lub zawiadomienia o zakończeniu budowy.
 • Budynki wybudowane przed rokiem 2009 w przypadku przeprowadzenia modernizacji, po jej zakończeniu będą musiały wykonać audyt energetyczny i tym samym uzyskać aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zapytaj o audyty energetyczne

Wolisz żebyśmy to my do Ciebie oddzwonili? Zostaw wiadomość
Wpisz proszę swoje imię

Niewłaściwy format numeru (123 456 789)

Nieprawidłowe dane

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Design Escapes

Energia Taniej Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Włodka 16F
REGON: 362798977
NIP: 8762462625


© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone