biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

 • Dotacja i finansowanie

  Dotacja

  i finansowanie

Skąd wziąć fundusze?

Finansowanie inwestycji

W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost cen prądu i ogrzewania, a to nie koniec podwyżek. Inwestorzy szukają ekonomicznych i ekologicznych źródeł energii. Takim jest zapewne instalacja fotowoltaiczna, a we współpracy z pompą ciepła tworzy doskonały zestaw gwarantujący niskie koszty eksploatacyjne mieszkania, czy domu.
Czy nas na to stać?

Obniżenie kosztu inwestycji

Czy nas na to stać?

Instalacja fotowoltaiczna 10kW z pompą ciepła to spory jednorazowy wydatek ale każdy inwestor musi sobie wyobrazić, że tego rodzaju inwestycja spowoduje całkowitą redukcję kosztów związanych z wydatkami na energię elektryczną i ciepło.

Dobrym rozwiązaniem jest sfinansowanie inwestycji z kredytu, a wykorzystując dostępne dotacje, całkowity koszt inwestycji można znacznie obniżyć.

Wymiana "kopciucha" na 10 kW fotowoltaiki + pompa ciepła to po odliczeniu wszystkich dotacji łączny koszt wyniesie ok. 34 tys. zł. Tak dobrany zestaw powinien zaspokoić całkowite zapotrzebowanie na pracę pompy ciepła i zwykłego zużycie energii elektrycznej. Inwestycja powinna zwrócić się po ok 4 latach. Co jest najciekawsze gdyż koszty związane z samą energią elektryczną to z reguły ok 300 zł. W ten sposób możemy zamienić ten koszt na ratę za pompę ciepła z fotowoltaiką i stać się energetycznie niezależnym od podwyżek związanych z kosztami energii elektrycznej i opału.

Kredyt w BNP Paribas

Jakie korzyści płyną z instalacji pompy ciepła?

Energia Taniej Sp. z o. o. jako jedyna firma w Polsce ma w swojej ofercie kredyt z BNP Paribas z odroczoną płatnością 6 miesięcy. Tego typu produkt bankowy sprawia, iż możemy zrealizować całą inwestycję budowy pompy ciepła i fotowoltaiki i w ciągu 6 miesięcznego okresu do zapadalności pierwszej raty dokończyć formalności związane z dotacją i uzyskać zwrot z Programu Czyste Powietrze. Oznacza to, że kredytobiorca może spłacić kredyt o wartość dotacji i obniżyć znacznie ratę lub spożytkować na inne cele. W ten sposób za kompleksowa inwestycję tego rodzaju rata miesięczna to tylko 338 zł.

Oferta skierowana jest do klientów detalicznych i umożliwia sfinansowanie nawet w 100 proc. zakupu systemów:

 • paneli fotowoltaicznych;
 • podgrzewaczy wody;
 • pomp ciepła, rekuperatorów;
 • elektrowni przydomowych wiatrowych.
Jakie korzyści płyną z instalacji pompy ciepła?
Dotacja "Mój prąd"

Program rządowy

Dotacja "Mój prąd"

Program “Mój prąd” pozwala na otrzymanie jednorazowej dotacji do 50% poniesionych wydatów na zamontowaną instalację fotowoltaiczną lecz nie więcej niż 5.000 zł.

Dofinansowanie "Mój prąd" – to ogólnopolski program, którego celem jest zwiększenie ilości mikroinstalacji na terenie Polski

 • Dofinansowywane są mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służące na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.
 • Budżet na realizację dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 1 000 000 tys. zł.
 • Program realizowany będzie do 2025r. lub wyczerpania środków.
 • Okres kosztów kwalfikowanych od 07.2019 r. do 31.12.2025 r., przy czym: nie dłuższy niż trzy lata.

Według jakich zasad przyznawana jest dotacja?

Warunki dofinansowania

 • Kwota dotacji: do 5 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych.
 • Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r.
 • Dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku.
 • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 • Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.
Warunki dofinansowania

Instalacja
fotowoltaiczna z dotacją

Na rynku istnieje wiele różnych programów, które umożliwiają otrzymanie dotacji na inwestycje fotowoltaiczną.

Pomożemy znaleźć Ci odpowiedni sposób finansowania oraz dopełnimy za Ciebie wszystkich formalności. Oferujemy pomoc w pozyskiwaniu funduszy na realizację inwestycji fotowoltaicznych.
Moje Ciepło 2022

Nabór wniosków do programu "Moje Ciepło"

Moje Ciepło 2022

Dnia 29.04.2022 r. rozpoczął się nabór wniosków o dotacje w ramach programu "Moje ciepło", który będzie prowadzony nieprzerwanie do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania wszystkich dostępnych środków. Dotacje na ekologiczne pompy ciepła czekały głównie na osoby budujące nowy dom. Wnioski w ramach programu "Moje Ciepło" można składać wyłącznie elektronicznie poprzez Generator Wniosków Dotacyjnych (GWD) dostępny na stronie rządowej.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami NFOŚiGW w kwietniu / maju 2022 r. rusza nabór składek do programu "Moje Ciepło". Będą one pobierane od zainteresowanych beneficjentów od 29.04.2022 do 31.12.2026 roku lub do wyczerpania przyznanych środków. Jednocześnie:

 • zawieranie umów odbywać się będzie do 31.12.2026 r,
 • środki będą wydatkowane do 31.12.2027 r.

Jak podaje wiceprezes NFOŚiGW, forma pomocy udzielanej w ramach tego programu pokrywa do 30% kosztów kwalifikowanych, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła:

 • do 7.000 zł dla powietrznych pomp ciepła,
 • do 21.000 zł dla geotermalnych pomp ciepła.

Cel projektu

"Moje Ciepło" - czego dotyczy ten program?

Głównym celem państwowego programu "Moje ciepło" jest wsparcie rozbudowy indywidualnego ogrzewania i energetyki prosumenckiej w naszym kraju poprzez zastosowanie w domach jednorodzinnych przyjaznych środowisku źródeł ciepła w postaci pomp ciepła. Na tym etapie należy zaznaczyć, że tego typu dofinansowania do pomp ciepła oczekuje się głównie od nowych konstrukcji. Ponieważ w ramach programu Czyste Powietrze, pierwszego krajowego programu finansowania wymiany starych pieców i ocieplania domów jednorodzinnych, nie ma obecnie możliwości finansowania inwestycji w trakcie budowy.

W tym celu NFOŚiGW przedstawił program "Moje ciepło", który ma na celu wspierać finansowo zakup pomp ciepła i montaż ich w nowych domach jednorodzinnych. Sam tytuł jest celowym nawiązaniem do bardzo popularnego programu Mój Prąd, który mimo zapowiedzi nie rozszerzył się o opcję zastosowania dofinansowania do pomp ciepła. Celem programu "Moje ciepło" jest wspieranie rozwoju osobistego ogrzewania oraz rozwoju zużycia energii przez pompy ciepła z zakresu powietrza, gruntu i wody w domach prywatnych.

"Moje Ciepło" – czego dotyczy ten program?
Dla kogo przeznaczony jest program "Moje Ciepło"?

Program dotacyjny

Dla kogo przeznaczony jest program "Moje Ciepło"?

Beneficjentem programu "Moje Ciepło" może być osoba fizyczna, właściciel lub wspólnik (użytkownik końcowy) nowego domu prywatnego (indywidualnego, półprywatnego lub zbiorowego), w których dopuszcza się:

 • podział do dwóch lokali mieszkalnych;
 • strukturalny podział jednostek mieszkalnych lub połączonych obszarów (nie więcej niż 20% powierzchni gruntu).

Należy zauważyć, że w tym programie państwowym data złożenia wniosku o dofinansowanie pompy ciepła w nowym budownictwie należy do budynku, w którym:

 • Zgodnie z przepisami "Prawa budowlanego" z dnia 7 lipca 1994r. nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy domu prywatnego oraz nie wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na pobyt,
 • Przed 1 stycznia 2021 r. nie ogłoszono decyzji o budowie domu prywatnego, ani nie złożono wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt przed 1 stycznia 2021 r.

Odejście od węgla i biomasy

Kto może skorzystać z programu, a kto nie?

Urzędnicy odpowiedzialni za "Moje ciepło" nie przyjmują jednak programów dla gospodarstw domowych, w których zamierzone jest wykorzystanie źródeł ciepła takich jak paliwo stałe, np. węgiel czy biomasa. Beneficjentami tego programu mogą być wyłącznie:

 • osoba wskazana w upoważnieniu do budowy domu prywatnego lub w rozporządzeniu budowlanym,
 • osoba zdefiniowana jako nabywca / odbiorca faktury lub równoważnego pokwitowania księgowego. Jeśli jednak tożsamość wnioskodawcy i nabywcy / odbiorcy są różne, należy na tym etapie dokonać zgłoszenia.

Instalacje z pompami ciepła są uzupełniane przez mikroinstalacje fotowoltaiczne, które mogą zasilać pompy ciepła, jednak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zdecydował się na uwzględnienie stanu urządzeń solarnych w programie Moje Ciepło.

Kto może skorzystać z programu, a kto nie?

Każdego
klienta traktujemy indywidualnie

Przed wyborem odpowiedniego rozwiązania technicznego, który ma być przedmiotem dofinansowania, nasza firma analizuje i sporządza darmowy audyt energetyczny. Na tej podstawie jest w stanie zaproponować technologie i odpowiednie rozwiązania inżynieryjne dopasowane do Państwa potrzeb. Dane uzyskane w ten sposób posłużą nam do sporządzenia dokładnych założeń, które zostaną uwzględnione w projekcie i wniosku dotacyjnym wraz z kompleksową analizą ekonomiczną.

Decydując się na usługi naszej firmy my odpowiadamy za cały proces uzyskania dotacji jak i późniejszą realizację procesu inwestycyjnego.

Pomożemy dobrać optymalny dla danego rozwiązania program, dopełnimy za Ciebie wszystkich formalności.
Moje Ciepło 2022

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze jest programem dotacyjnym finansowanym przez NFOŚiGW. Wdrożony został w 2018 roku, a planowo ma trwać aż do końca 2029 roku lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na przedsięwzięcie - 103 MLD złotych.

Program Czyste Powietrze kierowany jest do osób, które zdecydowały się na termomodernizację swojego budynku mieszkalnego, poprzez wymianę nieefektywnego źródła ogrzewania na rozwiązanie przyjazne środowisku - przykładowo na pompę ciepła. Co więcej, projekt umożliwia otrzymanie wsparcia finansowego na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej. Warunkiem jest ubieganie się w pierwszej kolejności o dotację na nowy system grzewczy.

Kwota dofinansowania uzależniona jest od dochodów w gospodarstwie domowym. Jeśli w ciągu roku nie przekracza on 100.000 złotych, to beneficjent kwalifikuje się do poziomu podstawowego, w którym maksymalnie można uzyskać 30.000 złotych na wymianę pieca i zakup instalacji fotowoltaicznej. Poziom podwyższony natomiast pozwala uzyskać aż 37.000 złotych na ten cel.

Prefinansowanie

Czyste Powietrze +

Program Czyste Powietrze dotychczasowo oferował wsparcie pieniężne dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych/lokali mieszkalnych, którzy już rozpoczęli działania termomodernizacyjne objęte projektem. Całość doczekała się jednak modyfikacji.

Czyste Powietrze + to rozszerzenie funkcjonującego już programu. Pozwala na uzyskanie dotacji jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Jest to ukłon w stronę zainteresowanych przejściem na ekologiczne źródło ciepła, lecz nie posiadających środków na rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych. Wnioski o prefinansowanie można składać od 15 lipca 2022 roku. Na całość przeznaczono 1,8 MLD złotych.

50% przyznanej kwoty dotacji wpłacone zostanie na konto wykonawcy jako zaliczka. Po zakończeniu działań termomodernizacyjnych beneficjent musi złożyć wniosek końcowy zawierający fakturę i protokół odbioru - dzięki temu, w ciągu 30 dni przekazana zostanie pozostała część dofinansowania.

"Moje Ciepło" – czego dotyczy ten program?
Dla kogo przeznaczony jest program "Moje Ciepło"?

Program Prosument II

Do kogo skierowany jest program Prosument II?

 • osób posiadających budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny
 • osób fizycznych posiadające prawo do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

Gwarantujemy profesjonalną obsługę przez cały proces związany z przygotowaniem dokumentacji do banku oraz z realizacją instalacji fotowoltaicznej.

Skorzystaj z preferencyjnego finansowania i stwórz własne źródło energii.

Możesz otrzymać nawet 30% dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz preferencyjny kredyt z BOŚ BANK.

Warunki pożyczki

Na jakie cele jest on skierowany?

Dotacja i kredyt obejmuje zakup i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Program PROSUMENT II to może szansa dla Ciebie na stworzenie własnego źródła energii.

Warunki kredytu:

 • Oprocentowanie kredytu wynosi 1% w skali roku (oprocentowanie stałe),
 • Okres kredytowania do 15 lat,
 • Prowizja za udzielenie kredytu EkoKredyt Prosument II: – 3% od kwoty udzielonego kredytu,
 • Prowizja za korzystanie z kredytu w drugim roku i kolejnych latach:
  – 1,5% zadłużenia pozostającego do spłaty w pierwszym dniu roboczym drugiego i kolejnych rozpoczętych 12-miesięcznych okresów kredytowania.

Chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów odnośnie programu
Prosument II? Sprawdź czy to rozwiązanie jest dla Ciebie i skontaktuj się z naszym doradcą.

Kto może skorzystać z programu, a kto nie?

Dlaczego my,
jako dostawca darmowej energii?

Zapewniamy kompleksową obsługę formalności związanych z dofinansowaniem

Posiadamy duże doświadczenie w przygotowaniu wniosków z zakresu odnawialnych źródeł energii

Oferujemy wysokiej jakości instalacje fotowoltaiczne w bardzo atrakcyjnych cenach

Wykonujemy montaże na terenie całej polski

Udzielamy wieloletniej gwarancji na sprzęt oraz montaż

Cechuje nas fachowe doradztwo, dzięki wykwalifikowanemu personelowi

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!