biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

„Insights on the Building-Integrated Photovoltaics (BIPV) Global Market to 2025 - Featuring Ascent Solar Technologies, Dow and Panasonic Among Others”

Fotowoltaika na świecie

Raport przedstawia przegląd globalnego rynku BIPV i analizuje trendy rynkowe. Wykorzystując rok 2019 jako rok bazowy, raport przedstawia szacunkowe dane rynkowe dla okresu prognozy od 2020 do 2025 roku. Prognozy przychodów na ten okres są segmentowane w oparciu o technologię, zastosowanie, użytkownika końcowego i geografię.

Raport skupia się również na głównych trendach napędowych i wyzwaniach, które wpływają na rynek i krajobraz dostawców. Raport wyjaśnia łańcuch wartości, krajobraz konkurencyjny i bieżące trendy na rynku BIPV. Raport kończy się analizą krajobrazu dostawców BIPV i zawiera szczegółowe profile głównych graczy na globalnym rynku.

Raport BIPV

Zakres raportu obejmuje globalny rynek komercyjnie wdrożonych projektów BIPV. Projekty, które są w fazie projektowania lub fazie przedrozwojowej nie zostały uwzględnione w obliczeniach ogólnej wielkości rynku. Wielkość rynku obejmuje rynek zarówno sprzętu, jak i części usługowej. Rynek usług posprzedażnych, takich jak aktualizacja oprogramowania lub konserwacja sprzętu, nie został uwzględniony w raporcie. Raport uwzględnia zarówno nowe konstrukcje, jak i projekty renowacyjne w celu obliczenia całkowitej wielkości rynku. Projekty sieci elektroenergetycznych na skalę użyteczności publicznej nie zostały uwzględnione w zakresie raportu.

Raport zawiera:

  • 35 tabel z danymi i 89 tabel dodatkowych,
  • zaktualizowany przegląd światowego rynku materiałów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami (BIPV) i związanych z nimi technologii,
  • Analizę trendów na rynku globalnym, z danymi z lat 2019-2020, szacunkami na lata 2021 i 2023 oraz prognozami złożonego rocznego tempa wzrostu (CAGR) do 2025 r.,
  • Omówienie możliwości rynkowych i czynników stymulujących rynek materiałów BIPV, aktualnych trendów i prowadzonych badań, regulacji branżowych oraz wpływu COVID-19 na rozwój branży PV,
  • Oszacowanie wielkości rynku i odpowiednia analiza udziału w rynku według technologii, aplikacji, użytkownika końcowego i regionu geograficznego dla kluczowych segmentów i podsegmentów rynku,
  • Identyfikacja głównych udziałowców na rynku, analiza ich udziałów w firmach i krajobrazu konkurencyjnego,
  • Przegląd patentów i analiza patentów przyznanych dla technologii związanych z zaawansowanymi materiałami i urządzeniami PV stosowanymi w BIPV,
  • Studium porównawcze i analiza SWOT czterech wiodących technologii BIPV, które mogą pomóc interesariuszom w sformułowaniu odpowiednich strategii,
  • Opisy profili wiodących uczestników rynku, w tym Ascent Solar Technologies Inc, Dow Inc, Panasonic Corp., SunPower Corp. i Trina Solar Co, Ltd..
Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!