biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

Raport zawiera przegląd globalnego rynku BIPV i analizuje trendy rynkowe. Wykorzystując rok 2019 jako rok bazowy, raport przedstawia szacunkowe dane rynkowe dla okresu prognozy od 2020 do 2025 roku.

Prognozy fotowoltaiczne

Prognozy przychodów na ten okres są podzielone na segmenty w oparciu o technologię, zastosowanie, użytkownika końcowego i geografię. Raport koncentruje się również na głównych trendach i wyzwaniach, które wpływają na rynek i krajobraz dostawców. Wyjaśnia również łańcuch wartości, krajobraz konkurencyjny i bieżące trendy na rynku BIPV. Raport kończy się analizą krajobrazu dostawców BIPV i zawiera szczegółowe profile głównych graczy na globalnym rynku BIPV.

Zakres raportu BIPV

Zakres raportu obejmuje globalny rynek komercyjnie wdrożonych projektów BIPV.

Projekty, które są w fazie projektowania lub fazie przedrozwojowej nie zostały uwzględnione w obliczeniach ogólnej wielkości rynku.

Wielkość rynku obejmuje rynek zarówno sprzętu, jak i części usługowej.

Rynek usług posprzedażnych, takich jak aktualizacja oprogramowania lub konserwacja sprzętu, nie został uwzględniony w raporcie.

Raport uwzględnia zarówno nowe konstrukcje, jak i projekty renowacyjne w celu obliczenia całkowitej wielkości rynku.

Projekty sieci elektroenergetycznych na skalę użyteczności publicznej nie zostały uwzględnione w zakresie raportu.

Energia ze słońca

Budynki są dziś wiodącym globalnym konsumentem energii, a trend ten prawdopodobnie utrzyma się w przyszłości, głównie ze względu na wzrost gospodarczy i wzrost liczby ludności. Trend ten jest coraz bardziej uznawany przez wiele krajów na całym świecie.

Władze federalne, stanowe i lokalne postrzegają inwestowanie w ekologiczne technologie energetyczne w nowych i istniejących budynkach jako szansę na osiągnięcie celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym efektywność energetyczna w budynkach stała się w ostatnich latach głównym czynnikiem ruchu ekologicznego, a czynniki te powodują wzrost znaczenia efektywności energetycznej w budynkach.

Fotowoltaika zintegrowana z budynkiem

BIPV stanowią niewielki, ale coraz bardziej zauważalny składnik globalnego rynku fotowoltaiki. Niektóre zastosowania BIPV wyłaniają się jako główne segmenty wzrostu, które osiągną roczną sprzedaż na skalę gigawatów w ciągu dekady.

W przeciwieństwie do szybkiego postępu w budowaniu mocy fotowoltaicznej w elektrowniach zawodowych, nie istnieje realna metoda pełnej integracji pionowej z projektami BIPV we wszystkich istniejących i planowanych budynkach.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!