biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

Ponieważ cena zakupu w ramach taryfy gwarantowanej (FIT) spada, wzrasta obciążenie kosztami prac budowlanych wymaganych przy podłączeniu do przedsiębiorstw energetycznych, a koszty budowy obiektów do wytwarzania energii słonecznej stają się droższe w miarę zmniejszania się liczby płaskich terenów. Potrzeba więc więcej pomysłowości, aby wytwarzanie energii słonecznej stało się opłacalne.

Dlatego też konieczne jest zwiększenie wydajności paneli słonecznych wykorzystywanych w produkcji energii słonecznej. Jedną z rzeczy, które mogą pomóc w zwiększeniu wydajności, jest ogniwo typu half-cut. W tym miejscu przedstawimy ogniwo typu half-cut, które może poprawić wydajność wytwarzania energii słonecznej.

Komórka półprzekrojona „half-cut”

Panele słoneczne składają się z tak zwanych ogniw fotowoltaicznych(elementów wytwarzających energię). Komórka z wycięciem połówkowym to komórka, która jest o połowę mniejsza od komórki konwencjonalnej. Ogniwa typu half-cut są o połowę mniejsze od ogniw konwencjonalnych i podobno poprawiają wydajność wytwarzania energii PV poprzez zmniejszenie oporu elektrycznego. Pomaga to również ograniczyć utratę sprawności konwersji spowodowaną wysokimi temperaturami, nawet w gorących miesiącach letnich, i oczekuje się, że energia elektryczna będzie wytwarzana bardziej efektywnie.

Zalety ogniw z wycięciem połówkowym

Zmniejszony wzrost temperatury panelu

Wzrost temperatury paneli zmniejszy sprawność wytwarzania energii, więc zmniejszenie wzrostu temperatury zwiększy sprawność. Hot spots, które są powodowane przez cienie rzucane przez opadłe liście lub ptasie odchody, są również mniej prawdopodobne, ponieważ temperatura wzrasta mniej niż w konwencjonalnych komórkach.

Wzrost temperatury diody bypassu

Diody bocznikujące to elementy stosowane w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi w celu uniknięcia ogniw, które nie wytwarzają zbyt mało energii elektrycznej. Jeśli dioda bocznikująca nagrzeje się, nie będzie w stanie prawidłowo omijać ogniw, a tym samym nie będzie w stanie efektywnie generować prądu. Dzięki Half-Cut Cell zredukowany został również wzrost temperatury diody bocznikującej.

Wydajność wytwarzania energii ze słońca

Panele słoneczne z przeciętymi na pół ogniwami są idealne do wydajnego wytwarzania energii. Ogniwa te będą w przyszłości w centrum uwagi, ponieważ oczekuje się, że wzrośnie zapotrzebowanie na bardziej wydajne wytwarzanie energii słonecznej.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone