biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

Co się stanie, jeśli połączenie internetowe umożliwiające pobranie najnowszego harmonogramu z zakładu energetycznego zostanie przerwane? Nawet jeśli najnowszy harmonogram nie jest dostępny, nadal będzie można sprzedawać energię elektryczną, ponieważ harmonogram zapisany w jednostce sterującej wyjściem będzie nadal wykorzystywany.

Przerwanie komunikacji energii elektrycznej

Jeśli komunikacja zostanie przerwana na dłuższy czas, nie będzie można uzyskać najnowszych informacji o harmonogramie. Ponieważ nie oznacza to, że nie będzie można w ogóle sprzedawać energii elektrycznej, możliwe jest także, że nie zauważysz, że komunikacja została przerwana. Harmonogram zawiera około roczną wartość informacji kontrolnych, ale co się stanie, jeśli utrata komunikacji nie zostanie rozwiązana do końca okresu objętego harmonogramem?

Utrata łączności internetowej

Na przykład, załóżmy, że harmonogram jest przechowywany w jednostce sterującej wyjściem do 31 marca. W przypadku utraty łączności internetowej w dniu 15 stycznia, od tego momentu system będzie działał według tego samego harmonogramu sterowanego mocą wyjściową, co harmonogram stały. Jeśli połączenie internetowe zostanie przerwane 1 kwietnia i nie będziesz o tym wiedział, harmonogram nie będzie istniał. W tym przypadku jednostka sterująca nie będzie w stanie wydać instrukcji do wąsko zdefiniowanego PCS, jaki procent mocy należy wykorzystać, co spowoduje sytuację 0% mocy i brak sprzedaży energii elektrycznej. Nawet jeśli masz połączenie z Internetem, jeśli nie zauważysz, że komunikacja została przerwana, straty na sprzedaży energii elektrycznej będą rosły.

Problemy z energią elektryczną

Ważne jest, aby przewidzieć i być świadomym możliwych zakłóceń w komunikacji, takich jak problemy ze sprzętem komunikacyjnym lub nieprawidłowości w liniach komunikacyjnych. Potrzebujesz więc usługi zdalnego monitorowania, która powiadomi Cię o wszelkich problemach, nawet jeśli sam nie jesteś ich świadomy.

Sprzedaż energii elektrycznej

Jeśli kontrola mocy faktycznie się uruchomi, ilość sprzedanej energii elektrycznej spadnie, ale jeśli nie zauważysz problemów, stracisz więcej energii. Wczesne zauważenie problemów w przypadku urządzeń podlegających kontroli mocy jest jeszcze ważniejsze niż w przypadku innych urządzeń. Do tego potrzebne są linie komunikacyjne i sprzęt, dlatego warto rozważyć instalację zdalnego monitoringu.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone