biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

Typowe pytanie zadawane przez właścicieli, którzy planują przejść na energię słoneczną jest o żywotność panelu słonecznego.  Panele słoneczne są w stanie zneutralizować zużycie energii elektrycznej przez lata. W związku z tym ważne jest, aby znać stopień degradacji, jak również szacunki branżowe.

Jaka jest żywotność paneli słonecznych?

Zgodnie z ogólnym kryterium, panele słoneczne mogą działać przez 25 do 30 lat. Nie oznacza to jednak, że po 25 latach przestaną one generować energię, tzn. że ilość wytwarzanej energii elektrycznej zmniejszy się o wartość, którą producenci paneli uważają za idealną. Panele słoneczne mogą pracować wydajnie przez wiele lat, pod warunkiem, że nie zostaną fizycznie uszkodzone przez wiatr lub inny czynnik, ponieważ panele słoneczne nie mają żadnych ruchomych części. Tak więc, jedyny czynnik, który może uszkodzić panele słoneczne z zewnątrz to warunki pogodowe. Ponadto, panele słoneczne prawie nie pękają od wewnątrz.

Jakie jest tempo degradacji paneli słonecznych?

Według badań przeprowadzonych przez NREL (National Renewable Energy Laboratory, 2012), stwierdzono, że każdego roku o 0,8% mocy paneli słonecznych spada. To tempo spadku wydajności nazywane jest tempem degradacji paneli słonecznych. Pomimo tego, współczynnik degradacji może się różnić w zależności od zakupionej marki paneli słonecznych. Z biegiem lat technologia paneli słonecznych staje się coraz lepsza, co prowadzi do ciągłej poprawy wskaźnika degradacji paneli słonecznych. Obecnie współczynnik degradacji paneli słonecznych wynosi poniżej 1%. Wiele nowych paneli słonecznych ma współczynnik degradacji na poziomie zaledwie 0,5%.

Co dokładnie oznacza współczynnik degradacji paneli słonecznych?

Przyjmijmy, że panel słoneczny ma wskaźnik degradacji 0,8%, co oznacza, że w następnym roku lub kolejnym, panel słoneczny będzie pracował na poziomie 99,2% rzeczywistej wydajności, a zatem pod koniec okresu użytkowania, tj. 25 lat, panele będą pracować na poziomie 82,5%. Ale jeśli współczynnik degradacji panelu wynosi 0,5% to prawdopodobnie wygeneruje on około 87,5% energii z jego pierwszej instalacji. Aby obliczyć wydajność paneli słonecznych po określonej liczbie lat, po prostu pomnóż współczynnik degradacji przez liczbę lat (którą jesteś zainteresowany), a następnie odejmij tę liczbę od 100%.

Jakie są gwarancje na panele słoneczne?

Kolejnym czynnikiem, na podstawie którego można określić żywotność paneli słonecznych są gwarancje na panele słoneczne. Panele słoneczne są objęte różnymi gwarancjami. Producenci paneli słonecznych oferują zarówno gwarancję wydajności, aby zagwarantować, że Twoje panele słoneczne będą generować wystarczającą ilość energii, jak i gwarancję na sprzęt solarny, aby uwiarygodnić brak wad produkcyjnych. Gwarancja wydajności paneli słonecznych trwa zwykle 25 lat i może dać Ci dobre poczucie, ile produkcji energii można oczekiwać od systemu energii słonecznej w ciągu roku.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!