biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F


Oto ogólny zarys systemu Demand Response (DR) opartego na zachętach, który jest faktycznie stosowany. Oprócz przedsiębiorstwa energetycznego i odbiorcy (konsumenta energii elektrycznej) istnieje jeszcze agregator. Agregatorzy zrzeszają dużą liczbę konsumentów i jest to powszechne dla konsumentów, którzy uczestniczą w odpowiedzi na popyt, aby podpisać umowy z agregatorami. W tym przypadku zlecenia oszczędzania energii i rekompensaty otrzymywane są od agregatora.

Dopasowanie podaży do popytu fotowoltaiki

  1. Agregator otrzymuje zlecenie oszczędzania energii od przedsiębiorstwa energetycznego i przekazuje zlecenie oszczędzania energii odbiorcom kontraktowym
  2. Agregator wydaje odbiorcom polecenia oszczędzania energii elektrycznej
  3. Konsumenci oszczędzają energię elektryczną
  4. Agregator zgłasza do zakładu energetycznego ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej
  5. Przedsiębiorstwo energetyczne płaci agregatorowi opłatę uzależnioną od ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej.
  6. Agregator wypłaca konsumentowi wynagrodzenie proporcjonalnie do ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej.

Zalety reakcji na popyt

Jedną z korzyści płynących z obniżenia DR jest zmniejszenie ilości energii elektrycznej zużywanej w okresach szczytowych. Dzięki temu można zaoszczędzić pieniądze, nie musząc korzystać z droższych źródeł energii w godzinach szczytu. Mogłoby to również zmniejszyć zapotrzebowanie na dostawy energii w celu zaspokojenia szczytowego zapotrzebowania tylko przez kilka godzin w roku, zmniejszając koszty inwestycji kapitałowych i konserwacji.

Oszczędzanie energii jako konsument, to nie tylko oszczędzanie energii i czynienie dobra, to także korzyści ekonomiczne i cele biznesowe. Koncepcja traktowania nadwyżki zaoszczędzonej energii elektrycznej jako ekwiwalentu energii elektrycznej wytworzonej nazywana jest "negawatem".

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!