biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F


Jedną z zalet systemu Demand Response (DR) jest to, że można oczekiwać wyrównania zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez przesunięcie zapotrzebowania szczytowego (przesunięcie pory dnia, w której zużywana jest energia elektryczna).

W szczególności oczekuje się, że będzie on absorbował wahania w produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Golden Week, to okres w roku, kiedy pogoda jest piękna, a produkcja energii słonecznej jest najwyższa, ale jest to również czas, kiedy wiele firm jest zamkniętych, a zapotrzebowanie na energię elektryczną spada. Istnieją obawy przed nadmierną podażą, a niektóre generatory energii słonecznej podlegają kontroli produkcji, ale DR otworzy drogę dla tego rodzaju energii, która mogłaby być wytwarzana, ale jest marnowana, aby ją wykorzystać.

Automatyczne sterowanie zapotrzebowaniem energii w fotowoltaice

Agregatorzy, którzy otrzymują zamówienia od firm energetycznych, kontaktują się z konsumentami za pomocą poczty elektronicznej i innych środków, a konsumenci następnie ręcznie sterują popytem. W ten sposób czas reakcji może się wydłużyć, a skuteczność reakcji na popyt może stać się bardziej niepewna.

Dzięki automatyzacji sterowania zapotrzebowaniem, na przykład poprzez automatyczne zmniejszanie mocy urządzeń klimatyzacyjnych i oświetleniowych w przypadku zgłoszenia żądania ograniczenia zużycia energii elektrycznej, można skrócić czas reakcji i zwiększyć skuteczność reakcji na zapotrzebowanie.

Działanie systemu Demand Response

Przedsiębiorstwo energetyczne lub agregator wysyła sygnał DR, np. "zmniejszymy zużycie energii elektrycznej o 2kW pomiędzy godziną 12:00 a 13:00. Sygnały DR są odbierane przez urządzenia odbiorników docelowych, a na podstawie treści tych sygnałów następuje automatyczne sterowanie w celu zmniejszenia mocy urządzeń (oświetlenie, klimatyzacja itp.) podłączonych do systemów zarządzania energią.

Zapotrzebowanie energetyczne

Ponieważ istnieje wiele różnych podmiotów, takich jak przedsiębiorstwa energetyczne, agregatorzy i konsumenci, a produkty elektryczne, z których korzystają, różnią się między sobą, potrzebny jest wspólny standard.

Protokół OpenADR 2.0b jest międzynarodowym standardem dla automatycznej odpowiedzi na zapotrzebowanie (Protokół jest procedurą i regułą, kiedy maszyna komunikuje się ze sobą, jest to jak język, którego komputer używa w sieci, dzięki zastosowaniu wspólnego protokołu można wymieniać sygnały reagowania na popyt).

Demand Response w fotowoltaice

Dzięki rozwojowi standardów i postępowi technologii, automatyzacja reakcji na popyt jest obecnie badana. Nie minie dużo czasu, zanim bardziej efektywna Demand Response zostanie zastosowana w praktyce. Warto zwrócić uwagę na reakcję na popyt, która doprowadzi do stabilnych dostaw energii elektrycznej i zmniejszenia ilości odpadów.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!