biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

Power Technology wymienia pięć najważniejszych terminów, które pojawią się na Twitterze na temat energii słonecznej w trzecim kwartale 2021 roku, na podstawie danych z platformy Power Influencer Platform firmy GlobalData.

Czołowe trendy to najczęściej wymieniane terminy lub pojęcia w dyskusjach na Twitterze ponad 150 ekspertów z branży solarnej śledzonych przez platformę Power Influencer firmy GlobalData w trzecim kwartale 2021 roku.

1. Fotowoltaika , system PV i fotowoltaika słoneczna - 318 wzmianek

Plany firmy Sunseap, zajmującej się rozwiązaniami w zakresie energii słonecznej, dotyczące budowy pływającej elektrowni fotowoltaicznej w Indonezji, utworzenia spółki w celu rozwoju elektrowni fotowoltaicznych w Nowej Zelandii oraz plany producenta modułów słonecznych Meyer Burger dotyczące budowy zakładu produkcyjnego modułów fotowoltaicznych w USA, były jednymi z popularnych dyskusji w III kwartale 2021 roku na Twitterze.

2. Magazynowanie i przechowywanie energii - 272 wzmianki

Konsumenci w USA zwracają się w stronę energii słonecznej i domowych magazynów energii z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wzrost popularności hybrydowej energii słonecznej i magazynowania w amerykańskiej sieci energetycznej oraz Invenergy zwiększająca pojemność magazynów w swoim projekcie solarnym to niektóre z popularnych dyskusji na temat magazynowania w trzecim kwartale 2021 roku.

3. Baterie solarne - 139 wzmianek

Komercyjny instalator solarny EcoBuild współpracuje z firmą Yotta Energy przy projektach solarnych i magazynowych, rozbudowa największego na świecie systemu magazynowania bateryjnego oraz pozyskanie przez Amp Energy gruntów pod projekty solarne i magazynowe to tylko niektóre z trendów dyskusji na temat baterii w III kwartale na Twitterze.

4. Sieć energetyczna - 138 wzmianek

SolarAPP+ umożliwiający szybsze wdrażanie czystej energii, rozwój energetyki słonecznej na dachach w Australii do 2025 r. oraz kolektory słoneczne na dachach i akumulatory zapewniające znaczące oszczędności dla kalifornijskich podatników to niektóre z tematów poruszanych w trzecim kwartale 2021.

5. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej - 82 wzmianki

Plany firmy energetycznej Otter Tail Power (OTP) dotyczące zakończenia inwestycji w elektrownie węglowe, przedsiębiorstwa planujące osłabić rozwój energetyki słonecznej oraz przedsiębiorstwo energetyczne Tampa Electric wycofujące trzy bloki węglowe to tylko niektóre z tematów poruszanych w trzecim kwartale na Twitterze.

Fotowoltaika

Powolna ekspansja energii słonecznej wynika z lobbowania przeciwko energii słonecznej przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej będące własnością inwestorów. Raport podkreślił politykę, która musi zostać wdrożona, aby rozwijać energię słoneczną i zaleca, aby przedsiębiorstwa użyteczności publicznej inwestowały w czyste źródła energii.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone