biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

W swoim raporcie Silver News z lutego 2021 roku, The Silver Institute prognozuje, że w tym roku sektor fotowoltaiczny będzie kontynuował solidne ożywienie, które rozpoczęło się w drugiej połowie 2020 roku. Fotowoltaika to sposób generowania energii elektrycznej za pomocą ogniw słonecznych, które przetwarzają energię słoneczną na prąd stały dzięki zastosowaniu materiałów półprzewodzących, które wykazują efekt fotowoltaiczny.

Fotowoltaika w pandemii

Pandemia COVID-19 stworzyła trudne warunki dla operatorów w branży solarnej, ale odporny popyt na słoneczne systemy umożliwił odnotowanie solidnego wzrostu całkowitych przychodów i skorygowanej marży.

Prognozy fotowoltaiczne

Perspektywy dla branży fotowoltaicznej są obiecujące, a inwestorzy z pewnością polują na graczy, którzy są w stanie wykorzystać oczekiwane silne trendy w branży.

Łączne środki, na które składają się dostępne środki pieniężne w kasie i środki z rocznej działalności operacyjnej w połączeniu z dodatkowymi 157 milionami dolarów zainwestowanymi w zaległe zamówienia, zapewniają Shoals Technologies zasoby finansowe do realizacji strategii rozwoju.

Firma dołoży wszelkich starań, aby rozszerzyć bazę użytkowników swojej innowacyjnej technologii produkcji bezpieczników i przewodów.

Dodatkowo, Shoals Technologies będzie dążyć do zwiększenia ogólnej wartości portfolio poprzez oferowanie większej ilości produktów dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i magazynowania baterii, jak również produktów, które są używane.

Perspektywy rynkowe w firmie

Transformacja energetyczna, którą obserwujemy w niektórych krajach zachodnich i w Chinach, to dopiero początek tego, co wkrótce stanie się globalnym trendem, a rynki fotowoltaiki i infrastruktury będą rosły szybciej niż większość innych branż technologicznych.

Co więcej, firma dodała ostatnio trzech nowych członków do Rady Dyrektorów, z których wszyscy trzej wnoszą znaczące doświadczenie do stołu.

Fotowoltaika i jej popyt

Spółka jest przygotowana do korzystania z oczekiwanego silnego popytu na swoje produkty w Ameryce Północnej i na arenie międzynarodowej.

Aby wykorzystać jak największą liczbę możliwości, Shoals Technologies poszerza swoją ofertę i rozwija imponującą międzynarodową linię sprzedaży, dlatego też akcje stanowią okazję.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!