Skip to main content

biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

Na początku maja fotowoltaika w Polsce osiągnęła kolejny historyczny rekord, potwierdzając dynamiczny rozwój energii odnawialnej w naszym państwie. W dniach 8 i 9 maja elektrownie słoneczne działały z mocą przekraczającą 11 GW, pokrywając chwilowo ponad połowę krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. To znaczące osiągnięcie jest dowodem na rosnącą rolę energii słonecznej w polskim miksie energetycznym.

Fotowoltaika z kolejnymi rekordami

Fotowoltaika zyskuje coraz większe znaczenie w polskim miksie energetycznym, stając się niezastąpionym sposobem wytwarzania prądu w sposób ekologiczny. Aktualnie zainstalowana moc elektrowni słonecznych w Polsce wynosi już ponad 18 GW. W bezchmurne dni, ta imponująca moc przekłada się na znaczący udział w krajowej produkcji energii.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) niedawno zanotowały kolejny rekord chwilowej generacji energii z systemów fotowoltaicznych. 8 i 9 maja, w godzinach popołudniowych, moc, z jaką pracowały wszystkie krajowe elektrownie słoneczne, po raz pierwszy przekroczyła 11 GW. Poprzedni rekord z dnia 9 kwietnia 2024 roku, wynosił nieco ponad 10,5 GW.

Według PSE, 8 maja 2024 roku, o godzinie 12:30, instalacje PV osiągnęły moc równą 11 057 MW, a w przedziale godzinowym 12-13 wyprodukowały 10 874 MWh energii. Warto zaznaczyć, że te wartości obejmują nie tylko energię wprowadzoną do sieci, ale także szacunkową ilość energii wyprodukowaną przez prosumentów i zużytą przez nich bezpośrednio na miejscu instalacji.

Wyzwania związane z bilansowaniem systemu energetycznego

Bilansowanie systemu energetycznego w obliczu rosnącej roli źródeł odnawialnych, takich jak omawiana energia słoneczna, stanowi jedno z największych wyzwań dla operatorów sieci energetycznych.

Doskonałym przykładem takiej sytuacji jest rekordowa produkcja energii z fotowoltaiki, która miała miejsce 8 maja bieżącego roku. Wówczas energia słoneczna tymczasowo stała się największym źródłem zasilania w Polsce. Tego dnia, całkowite zapotrzebowanie na moc plasowało się na poziomie nieco ponad 20 GW.

To wyjątkowe zdarzenie ujawnia problematykę zarządzania dużymi ilościami energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza kiedy produkcja znacznie przekracza bieżące zapotrzebowanie. W przeciwieństwie do poprzednich dni, kiedy to konieczne były przymusowe redukcje mocy w elektrowniach fotowoltaicznych dołączonych do sieci o średnim i wysokim napięciu, 8 maja operatorzy zdołali uniknąć tych ograniczeń dzięki wyższemu zapotrzebowaniu typowemu dla dni roboczych.

Jednak już następnego dnia, 9 maja, pomimo kolejnego rekordu w produkcji energii słonecznej, konieczność wprowadzenia redukcji ponownie się pojawiła, choć na mniejszą skalę. Polskie Sieci Elektroenergetyczne zastosowały nierynkowe redysponowanie mocy produkcyjnej przez dwie godziny, zmniejszając ją o 957 MW w godzinach 12:01-13:00 oraz o 965 MW w godzinach 13:01-14:00.

Czego uczą nas minione wydarzenia?

Te wydarzenia wskazują, że kluczowym aspektem efektywnego zarządzania systemem energetycznym jest zdolność do szybkiego reagowania na fluktuacje w produkcji i zapotrzebowaniu, a także do adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków pogodowych, które bezpośrednio wpływają na generację energii odnawialnej. Równie istotne staje się inwestowanie w technologie umożliwiające magazynowanie nadwyżek prądu oraz rozbudowę infrastruktury, które wspólnie umożliwią pełniejsze wykorzystanie potencjału energii słonecznej i innych technologii OZE, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka niestabilności systemu energetycznego.

Coraz więcej instalacji PV w Polsce

Sektor fotowoltaiki w Polsce kontynuuje swój imponujący wzrost, co manifestuje się w znaczącym przyroście liczby instalacji oraz zwiększonej produkcji energii elektrycznej pochodzącej z paneli słonecznych.

Dynamiczny rozwój tej technologii widać w statystykach – według danych z serwisu Energy-charts.info, w 2023 roku polskie elektrownie fotowoltaiczne wyprodukowały aż 13,2 terawatogodzin (TWh) energii, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 9,3 TWh zarejestrowanych w 2022 roku.

Równie imponujące są dane z poprzednich lat, które ilustrują szybki postęp tego sektora: w 2021 roku wyprodukowano 4,6 TWh, a w 2020 roku – 1,8 TWh. Takie tempo wzrostu produkcji jasno pokazuje, jak szybko fotowoltaika zyskuje na znaczeniu w krajobrazie energetycznym Polski.

Oprócz wzrostu produktywności, zwiększa się również udział energii słonecznej w krajowym miksie energetycznym. W roku 2022 energia ta stanowiła 5,8% ogólnego wytwarzania, podczas gdy w 2023 roku udział ten wzrósł do 8,7%. Patrząc na początek 2024 roku, tendencja wzrostowa utrzymuje się – w pierwszym kwartale zainstalowane systemy PV wygenerowały 2,15 TWh energii, przekraczając wynik 1,55 TWh z tego samego okresu poprzedniego roku.

Wyłącznie w kwietniu 2024 roku, mimo okresowych redukcji zleconych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), generacja energii z fotowoltaiki wyniosła 1,71 TWh. To znacząco więcej niż 1,22 TWh w kwietniu zeszłego roku. Tak wysoki poziom produkcji energii sprawił, że udział fotowoltaiki w krajowym miksie energetycznym wyniósł w kwietniu 2024 roku aż 13,9%.

Dlaczego liczba instalacji PV w Polsce powiększa się?

Coraz większa liczba instalacji fotowoltaicznych przyczynia się do zmniejszenia zależności Polski od tradycyjnych źródeł energii, jednocześnie wspierając transformację energetyczną w kierunku bardziej zrównoważonego i ekologicznego modelu. Inwestycje w systemy PV nie tylko poprawiają bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale także przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co ma kluczowe znaczenie w kontekście globalnych wysiłków na rzecz ochrony klimatu.

Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, coraz większe wsparcie rządowe i lokalne, a także korzystne regulacje prawne znacząco przyczyniają się do wzrostu liczby instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Rządowe dotacje i ulgi podatkowe, takie jak program "Mój Prąd", pomagają obniżyć początkowe koszty inwestycji, czyniąc fotowoltaikę bardziej dostępną dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że coraz więcej konsumentów i przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z własnej produkcji energii, która nie tylko obniża rachunki, ale także zwiększa niezależność od zewnętrznych dostawców prądu.

Dalsze wzmacnianie infrastruktury sieciowej i rozwój technologii magazynowania energii z pewnością będą miały kluczowe znaczenie dla pełniejszego wykorzystania potencjału energii odnawialnej w Polsce, co jeszcze bardziej przyspieszy tempo przyrostu instalacji fotowoltaicznych.

Rekordowy maj dla fotowoltaiki w Polsce

W miarę jak Polska dąży do transformacji swojego systemu energetycznego, coraz bardziej widoczna staje się rola energii słonecznej jako kluczowego elementu tego przejścia. Rekordy generacji, wzrost liczby instalacji, a także innowacje i wsparcie rządowe to elementy napędzające nasz kraj na drodze do osiągnięcia zrównoważonego i bezpiecznego modelu energetycznego. Te zmiany nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale również otwierają nowe możliwości dla konsumentów, przedsiębiorstw i całego państwa. Przyszłość energetyczna Polski wydaje się być coraz jaśniejsza, a fotowoltaika jest jednym z najjaśniejszych jej punktów.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Design Escapes

Energia Taniej Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Włodka 16F
REGON: 362798977
NIP: 8762462625


© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone