Skip to main content

biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

W obliczu wyzwań związanych z ochroną środowiska i koniecznością odchodzenia od paliw kopalnych, fotowoltaika stała się symbolem globalnej transformacji energetycznej. Co ciekawe, rok 2023 przyniósł zaskakujące zjawisko na rynku PV – mimo obserwowanej nadpodaży paneli fotowoltaicznych, ich sprzedaż nie tylko nie zwolniła, ale nawet pobiła kolejny rekord, świadcząc o niesłabnącym zainteresowaniu i zaufaniu do tej formy pozyskiwania energii.

Rok 2023 stał się przełomowym momentem, w którym świat po raz kolejny przesunął granice możliwości w dziedzinie energii odnawialnej, dodając do globalnego systemu energetycznego imponujące 510 GW nowych mocy – o 50% więcej w porównaniu do wzrostu odnotowanego rok wcześniej. Według najnowszych danych Międzynarodowej Agencji Energetyki (MAE), fotowoltaika zdecydowanie dominowała w tym wzroście, odpowiadając za aż trzy czwarte wszystkich nowych inwestycji w technologie OZE.

Aktualny ranking producentów fotowoltaiki

W dynamicznie rozwijającym się sektorze fotowoltaiki, rok 2023 przyniósł istotne przetasowania w rankingu liderów rynkowych. Z najnowszej analizy przeprowadzonej przez InfoLink Consulting wynika, że konkurencja między producentami paneli fotowoltaicznych jest zacięta, co skłoniło firmę analityczną do rozszerzenia swojego tradycyjnego zestawienia do trzynastu nazw (zamiast dziesięciu). Decyzja ta była motywowana zbliżonymi wolumenami sprzedaży wśród przedsiębiorstw plasujących się na końcu pierwszej dziesiątki, co świadczy o wyrównanym poziomie konkurencji.

Zestawienie za 2023 rok uwypukliło znaczące zmiany w branży, z kilkoma nowymi graczami, którzy zastąpili dotychczasowych liderów, świadcząc o dynamicznych przemianach na rynku fotowoltaicznym. Choć cztery czołowe pozycje zostały zdominowane przez te same firmy, co w poprzednich latach, to ich kolejność uległa zmianie, podkreślając intensywną rywalizację na najwyższym szczeblu.

Z raportu InfoLink wynika, że przewaga czterech wiodących producentów nad resztą stawki znacząco wzrosła. W 2022 roku różnica w wolumenie sprzedaży między firmą na czwartym miejscu, a firmą piątą wynosiła 20 gigawatów (GW), natomiast w 2023 roku różnica ta zwiększyła się do 30 GW. Dodatkowo, czołowa czwórka umocniła swoją pozycję, generując około 60% całkowitej sprzedaży realizowanej przez dziesięć największych firm.

W 2022 roku, tytuł lidera pod względem sprzedaży przypadł firmie Longi, która dostarczyła moduły o łącznej mocy około 45 GW. Bezpośrednio za nią uplasowały się Jinko, Trina, JA Solar, Canadian Solar, Risen, Astroenergy oraz First Solar. Na końcu listy, ex aequo znalazły się Tongwei i Hanwha QCells.

Wśród wymienionych liderów, jedynie First Solar z siedzibą w USA i Hanwha QCells, która również posiada część swojej produkcji w Chinach, reprezentują firmy spoza Azji.

Na co stawia lider sprzedaży paneli fotowoltaicznych?

W 2023 roku, firma Jinko solidnie umocniła swoją pozycję na rynku fotowoltaicznym, wybijając się na pierwszą pozycję w globalnym rankingu producentów paneli PV. Kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do tego sukcesu, było imponujące zwiększenie sprzedaży o 74% w porównaniu do poprzedniego roku, zgodnie z szacunkami InfoLink. Firma, mając ambicję lidera, postawiła sobie za cel osiągnięcie sprzedaży modułów fotowoltaicznych na poziomie 70-75 gigawatów (GW) w 2023 roku, z czego sam ostatni kwartał miał przynieść 23 GW sprzedaży, co podkreśla dynamiczny wzrost i optymizm w strategii przedsiębiorstwa.

Sukces firmy Jinko

Strategia rozwoju Jinko opiera się na znacznym zwiększeniu zdolności produkcyjnych w kluczowych obszarach. Do końca 2023 roku, firma planowała rozszerzenie swoich mocy produkcyjnych do 85 GW dla płytek krzemowych, 90 GW dla ogniw i aż 110 GW dla paneli fotowoltaicznych. Takie skalowanie produkcji jest odpowiedzią na rosnący popyt na rynku oraz świadectwem dążenia firmy do utrzymania i umacniania swojej dominującej pozycji.

Jinko nieustannie inwestuje także w rozwój technologiczny, co widać na przykładzie zwiększonej produkcji wydajniejszych ogniw typu N, które w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku stanowiły już 57% całkowitej sprzedaży modułów firmy. To świadczy o silnym zaangażowaniu w innowacje i poprawę efektywności energetycznej ich produktów. Pod koniec roku, Jinko poinformowało o ustanowieniu nowego rekordu sprawności ogniwa w technologii typu N, co jest dowodem na nieustanne dążenie do doskonalenia oferowanych rozwiązań.

Sukces Jinko na rynku fotowoltaicznym w 2023 roku jest wynikiem połączenia strategicznego planowania, inwestycji w innowacje technologiczne oraz skupienia na zwiększaniu mocy produkcyjnych. Działania te, wsparte solidnym wzrostem sprzedaży, nie tylko umocniły pozycję firmy jako lidera branży, ale również wskazują kierunek, w jakim podąża cały sektor fotowoltaiczny — ku większej efektywności, innowacyjności i zrównoważonemu rozwojowi.

Co u poprzedniego lidera sprzedaży paneli fotowoltaicznych?

W najnowszym zestawieniu InfoLink dotyczącym największych producentów modułów fotowoltaicznych pod względem sprzedaży w 2023 roku, na drugim miejscu, zaraz za nowym liderem Jinko, uplasowały się ex aequo Longi i Trina Solar. Longi, będąc liderem w 2022 roku, zanotował znaczący wzrost sprzedaży o 48% względem ubiegłorocznych wyników, co świadczy o silnej pozycji firmy na rynku i jej zdolności do utrzymania wysokiego tempa rozwoju, mimo intensywnej konkurencji.

Longi kontynuowało swoje inwestycje w innowacje technologiczne, szczególnie koncentrując się na rozwoju ogniw fotowoltaicznych typu HPBC (Hybrid Passivated Back Contact). Ta zaawansowana technologia stanowiła kluczowy element strategii firmy, mający na celu zwiększenie efektywności i wydajności energetycznej paneli fotowoltaicznych.

Równolegle, Trina Solar, która podzieliła drugie miejsce z Longi, również zaimponowała rynkowi, notując sprzedaż różniącą się zaledwie o około 5% od wyników Longi. Firma ta zdecydowała się na inny kierunek rozwoju technologicznego, skupiając się na modułach fotowoltaicznych wykorzystujących duże ogniwa w standardzie G12, czyli o rozmiarze boku 210 mm.

Kolejne miejsca w rankingu za 2023 rok zajęły JA Solar i Tongwei, które ex aequo znalazły się na piątym miejscu, a zaraz za nimi uplasowały się Canadian Solar, Astronergy oraz Risen. Na dziesiątym miejscu, ze względu na zbliżone wolumeny sprzedaży, znalazły się cztery firmy: First Solar, GCL, Yingli oraz DMEGC, co świadczy o dużej konkurencji i wyrównaniu sił na rynku fotowoltaicznym.

Chińscy producenci na topie

Ranking InfoLink za rok 2023 pokazuje, że dominacja chińskich producentów paneli fotowoltaicznych na globalnym rynku PV jest niepodważalna, z wyjątkiem amerykańskiego First Solar, który jako jedyna firma spoza Chin znalazła się w czołowej dziesiątce. Tuż za elitarną grupą liderów, na miejscach zbliżonych do pierwszej dziesiątki, wymienione zostały przedsiębiorstwa takie jak Suntech, Solargiga, QCells, Huansheng Solar oraz Seraphim, które wykazały solidne wyniki sprzedaży, oscylujące w przedziale 7-10 gigawatów (GW).

Spadek pozycji QCells, pierwotnie znanego jako koreański gigant w branży fotowoltaicznej, podkreśla zmieniające się trendy na rynku oraz coraz silniejszą pozycję chińskich producentów. Oprócz tego, First Solar, reprezentujący Stany Zjednoczone, pozostaje jedynym graczem wśród topowych firm, który wykracza poza tradycyjne rozwiązania oparte na krzemie, stawiając na innowacyjną technologię cienkowarstwową bazującą na tellurku kadmu (CdTe). Zainteresowanie firmy technologią perowskitową w minionym roku to kolejny krok w kierunku dywersyfikacji i poszukiwania nowych, bardziej efektywnych rozwiązań w produkcji paneli słonecznych.

Dominacja chińskich producentów na liście największych firm w branży fotowoltaicznej nie tylko świadczy o ogromnej skali i zaawansowaniu technologicznym ich operacji, ale również o zdolności do innowacji i dostosowywania się do szybko zmieniających się warunków rynkowych. Chińscy producenci paneli PV, dzięki swojej elastyczności, skutecznym strategiom oraz inwestycjom w badania i rozwój, utrzymują swoją przewagę na rynku, wyznaczając standardy w branży i kształtując przyszłość fotowoltaiki.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Design Escapes

Energia Taniej Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Włodka 16F
REGON: 362798977
NIP: 8762462625


© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone