Skip to main content

biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

Energia odnawialna, a w szczególności ta pochodząca ze słońca, zdobywa coraz większą popularność w krajobrazie energetycznym na całym świecie. Fotowoltaika, jako jedno z kluczowych rozwiązań w walce z kryzysem klimatycznym, oferuje czystą, efektywną i nieograniczoną produkcję prądu. W ciągu ostatnich lat technologia ta przeszła dynamiczny rozwój, także w zakresie dostępności. We wrześniu 2023 roku w Polsce, wobec rosnących potrzeb energetycznych i presji na aspekt redukcji emisji gazów cieplarnianych, produkcja prądu w instalacjach fotowoltaicznych stała się szczególnie istotna. Jak więc prezentują się dokładne dane na ten temat?

Wrzesień w liczbach

Instalacje fotowoltaiczne, stanowiące kluczowy element sektora OZE w Polsce, zanotowały we wrześniu znaczący wzrost produkcji energii. Działając w polskim systemie energetycznym, dostarczyły one większą ilość prądu w porównaniu z poprzednim miesiącem, co świadczy o dynamicznym rozwoju tej technologii oraz o coraz większej wydajności paneli słonecznych.

W oparciu o dane pochodzące od europejskiego związku operatorów systemów przesyłowych ENTSO-E, można stwierdzić, że instalacje PV w Polsce we wrześniu dostarczyły imponującą ilość 1713,3 GWh energii. W porównaniu do sierpnia, kiedy to odnotowano produkcję na poziomie 1608,8 GWh, jest to wyraźny wzrost.

Co więcej, kiedy przyjrzymy się tym samym statystykom z roku wcześniejszego, różnica staje się jeszcze bardziej widoczna. We wrześniu 2022, instalacje fotowoltaiczne w Polsce wygenerowały jedynie 915,4 GWh energii. Warto dodać, że wówczas dysponowały one mocą o około 4 GW mniejszą niż obecnie, co podkreśla rosnący potencjał i skuteczność tej technologii w kraju.

Polski bilans energetyczny w 2023 roku

W okresie od maja do lipca 2023 roku, sektor fotowoltaiczny w Polsce przeżywał swój szczyt produkcyjny. Instalacje słoneczne, korzystając z długich dni i sprzyjających warunków pogodowych, dostarczały do sieci ogromne ilości energii, nierzadko przekraczając poziom 1,8 TWh w skali miesiąca. Wyróżniający się miesiąc, lipiec, zakończył się rekordową produkcją 1942 GWh, co zostało potwierdzone przez oficjalne dane od operatora systemu przesyłowego.

Ten imponujący wzrost produkcji energii z fotowoltaiki jest wynikiem stałych inwestycji w ten sektor oraz technologicznego postępu w dziedzinie paneli słonecznych. W ciągu zaledwie pierwszych 9 miesięcy 2023 roku, instalacje PV dostarczyły więcej energii do krajowej sieci, niż przez cały rok 2022. Analizując statystyki, od początku 2023 roku do końca września, polskie elektrownie słoneczne wygenerowały ponad 12,2 TWh energii. Dla porównania, w całym 2022 roku wartość ta wynosiła 9,3 TWh, w 2021 roku 4,6 TWh, a w 2020 roku jedynie 1,8 TWh. To świadczy o dynamicznym rozwoju sektora fotowoltaicznego w Polsce.

Fotowoltaika na tle konwencjonalnych źródeł energii

Rok 2022 zamknął się łączną produkcją energii elektrycznej na poziomie 175,1 TWh. Biorąc pod uwagę, że fotowoltaika miała w tym udział 5,3%, jesteśmy świadkami rosnącej roli technologii OZE w krajowym miksie energetycznym.

Dane z pierwszych miesięcy 2023 roku, dostarczone przez ENTSO-E, pokazują, że całkowita produkcja energii w Polsce wyniosła około 120 TWh, z czego fotowoltaika stanowiła już 10,1%. Należy jednak zachować ostrożność w interpretacji tych danych, ponieważ produkcja energii z PV w końcowych miesiącach roku prawdopodobnie będzie niższa. Podsumowując, wrzesień był kolejnym miesiącem solidnej produkcji dla sektora fotowoltaicznego, który stanowił aż 13,8% całkowitej produkcji energii w kraju.

Prosumenci indywidualni napędzają rynek OZE

W ciągu ostatnich lat obserwujemy znaczący rozwój sektora fotowoltaicznego w Polsce, co potwierdzają najnowsze dane. Z końcem sierpnia 2023 r., według informacji dostarczonych przez Agencję Rynku Energii, moc zainstalowana w polskich elektrowniach fotowoltaicznych osiągnęła imponujący poziom 14,86 GW. Ten znaczący wzrost o ok. 4 GW w porównaniu do roku poprzedniego jest dowodem na rosnące zainteresowanie technologią PV w kraju.

Jeszcze bardziej interesujący jest fakt, że większość tego wzrostu napędzana jest przez prosumentów. Do końca sierpnia moc instalacji fotowoltaicznych dedykowanych dla prosumentów indywidualnych, czyli korzystających z systemów o maksymalnej mocy do 50 kW, osiągnęła poziom 10,07 GW. To sugeruje, że coraz więcej obywateli decyduje się na instalacje słoneczne, nie tylko ze względu na korzyści ekonomiczne, ale również ze względu na rosnącą świadomość ekologiczną.

Jednak nie wszystkie dane dotyczące produkcji energii słonecznej są pełne i precyzyjne. Polskie Sieci Elektroenergetyczne dostarczają informacje o energii wytwarzanej przez większe instalacje, ale nie zawsze uwzględniają energię zużywaną bezpośrednio przez prosumentów z ich własnych mikroinstalacji.

Z uwzględnieniem tej tzw. autokonsumpcji, czyli energii zużywanej przez prosumentów bezpośrednio z ich instalacji, rzeczywista produkcja energii fotowoltaicznej w Polsce byłaby znacznie wyższa. Jeden z głównych operatorów sieci dystrybucyjnych w naszym kraju szacuje, że średnio około 1/5 energii produkowanej przez prosumentów jest konsumowana lokalnie. Oznacza to, że znacząca większość, czyli 4/5 produkowanej energii, jest dostarczana do krajowego systemu energetycznego, przyczyniając się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym.

Optymistyczne spojrzenie w przyszłość

Rozwój sektora fotowoltaicznego w Polsce w ciągu ostatnich lat jest dowodem na to, jak dynamicznie kraj ten przystosowuje się do globalnych trendów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Szczególnie zachwycające jest zaangażowanie prosumentów, którzy, inwestując we własne mikroinstalacje, stają się aktywnymi uczestnikami przemiany energetycznej.

Choć dostępne dane mogą nie uwzględniać całej produkcji energii z fotowoltaiki, jest jasne, że technologia ta staje się coraz bardziej istotnym elementem krajowego systemu energetycznego. Wzrost mocy zainstalowanej, jak również rosnący udział fotowoltaiki w ogólnej produkcji energii, są obiecującymi wskaźnikami na przyszłość.

W nadchodzących latach możemy spodziewać się dalszego wzrostu sektora fotowoltaicznego w Polsce, zwłaszcza w kontekście przyspieszenia działań na rzecz zrównoważonej energetyki i realizacji celów klimatycznych. Obywatele, decydenci i przedsiębiorcy powinni dążyć do współpracy, by Polska stała się liderem w produkcji czystej energii w regionie. Dzięki takim wysiłkom kraj ten nie tylko zyska niezależność energetyczną, ale przede wszystkim przyczyni się do globalnej walki z zmianami klimatycznymi.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Design Escapes

Energia Taniej Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Włodka 16F
REGON: 362798977
NIP: 8762462625


© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone