biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

Jednym z kluczowych problemów w rozwiązywaniu kwestii zabrudzenia jest to, że w przeciwieństwie do temperatury i degradacji ogniw, zabrudzenia paneli fotowoltaicznych są wysoce nieprzewidywalne.

Stopień zabrudzeń paneli PV

Wiele instalacji fotowoltaicznych decyduje się na okresowe czyszczenie, z częstotliwością czyszczenia opartą na danych historycznych, jednak takie podejście jest dalekie od ideału. Chociaż historyczne dane dotyczące wydajności mogą często stanowić "wystarczająco bliskie" rozwiązania problemu, kiedy czyścić panele, nie uwzględniają one zarówno długo-, jak i krótkoterminowej zmienności zabrudzeń.

Niektóre badania ukierunkowane są na przewidywanie stopnia zabrudzenia w zależności od różnych czynników środowiskowych, jednak takie modele predykcyjne nie są w stanie reagować na zmiany długoterminowe lub pojedyncze zdarzenia pogodowe, które mają wpływ na stopień zabrudzenia.

Jedynym sposobem na skuteczne rozwiązanie problemu zabrudzeń jest dokładne monitorowanie ich poziomu w zakładzie. Aktywne monitorowanie zabrudzenia paneli to jedyny sposób, aby mieć pewność, że czyszczenie jest przeprowadzane w odpowiedzi na rzeczywiste poziomy zabrudzenia, umożliwiając optymalizację harmonogramów czyszczenia pod kątem ekonomicznym.

System monitorowania zabrudzeń paneli fotowoltaicznych

DustIQ to system monitorowania zabrudzeń, który oferuje dokładne i ciągłe monitorowanie zabrudzeń w elektrowni fotowoltaicznej. Podczas gdy inne systemy pomiaru zabrudzeń działają na zasadzie porównania sygnałów z zabrudzonych ogniw z czystym ogniwem referencyjnym, DustIQ mierzy zabrudzenia bezpośrednio, bez konieczności konserwacji lub czyszczenia.

System DustIQ wykorzystuje innowacyjną technologię optycznego pomiaru zabrudzeń (OSM) firmy Kipp & Zonen, która zapewnia dokładny pomiar zabrudzeń bez ruchomych części i bez konieczności stosowania światła słonecznego do wykonywania pomiarów.

Dostarczając w czasie rzeczywistym informacji o zabrudzeniu nawet w ciemności, DustIQ umożliwia operatorom instalacji fotowoltaicznych zaplanowanie czyszczenia paneli w zależności od rzeczywistego stopnia zabrudzenia. Czujniki DustIQ mogą być nawet zintegrowane z dużymi instalacjami fotowoltaicznymi, aby mierzyć stopień zabrudzenia w zależności od lokalizacji. Czyszczenie paneli tylko wtedy i tam, gdzie jest to wymagane, pozwala zmaksymalizować współczynnik wydajności, jednocześnie zapobiegając niepotrzebnym wydatkom na czyszczenie.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!