Skip to main content

biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

Na koniec czerwca 2023 r. statystyki wskazywały na znaczący wzrost liczby samochodów elektrycznych na terenie naszego kraju. Równolegle do tego trendu, możemy zaobserwować także rosnącą ilość punktów ładowania rozlokowanych w całym państwie. Choć wygląda to obiecująco, przed polskim sektorem aut elektrycznych kolejne wyzwania. Aktualizacje w przepisach nakazują nam stopniowe odejście od pojazdów na paliwa kopalne. Czy jesteśmy przygotowani na taki krok?

Troska o środowisko, niskie koszty eksploatacji oraz szybkie tempo budowy stacji ładowania - te aspekty czynią samochody elektryczne ciekawą alternatywą wobec klasycznych aut z silnikami spalinowymi. Na wzrost zainteresowania pojazdami na prąd wpływają także aktualizacje w regulacjach prawnych: od 2035 roku zakup nowych samochodów na paliwa kopalne nie będzie możliwy. Choć pojazdy spalinowe nadal będą dopuszczone do ruchu, ich obecność na ulicach zacznie się redukować. Za nieco ponad dekadę w salonach dominować będą modele korzystające z alternatywnych źródeł energii. Takie przewartościowanie w branży motoryzacyjnej wymaga odpowiedniego planowania. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) sporządziły raport dotyczący kierunku elektromobilności w naszym kraju.

Liczba samochodów elektrycznych w Polsce

PZPM wraz z PSPA uruchomiły tzw. Licznik Elektromobilności, który śledzi rozwój rynku e-mobility w Polsce. Z danych zgromadzonych za pomocą tego narzędzia wynika, że w pierwszej połowie 2023 roku rynek elektromobilności w naszym państwie odnotował znaczące zwyżki. Od stycznia do czerwca tego roku liczba samochodów elektrycznych - zarówno osobowych, jak i użytkowych (BEV) - wzrosła o 11 489 jednostek. To o 72% więcej w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku. Do końca czerwca 2023 na drogach w Polsce poruszało się 40 780 całkowicie elektrycznych samochodów, podczas gdy liczba hybryd plug-in wynosiła 39 452. Auta użytkowe o napędzie elektrycznym osiągnęły liczbę 4 459, z czego większość stanowiły pojazdy BEV.

Również segment jednośladów elektrycznych, głównie skuterów i motocykli, zanotował wzrost, osiągając do końca czerwca łączną liczbę 17 888 sztuk.

Licznik Elektromobilności pokazuje, że najwięcej na polskim rynku jest aut hybrydowych - zarówno osobowych, jak i dostawczych, których liczba wzrosła do 572 426 w 2023 roku. Elektryczna komunikacja miejska także nabiera tempa; liczba autobusów na prąd w kraju osiągnęła wartość 906. W kontekście całkowitej liczby autobusów na terenie państwa, jest to jednak wciąż stosunkowo niewielka liczba. Licznik Elektromobilności pozwolił też zaobserwować dynamiczny, choć skromniejszy, wzrost liczby aut napędzanych wodorem.

Jakub Faryś, prezes PZPM, podkreśla, że szybki rozwój sektora e-mobility w Polsce świadczy o tym, że branża motoryzacyjna odpowiednio zareagowała na inicjatywy Unii Europejskiej oraz polskiego rządu w kierunku promowania napędów zeroemisyjnych.

Co z ładowarkami?

Jednym z głównych wyzwań dla polskiego rynku samochodów elektrycznych jest obecnie niewystarczająca liczba ładowarek. W pierwszej połowie 2023 ilość nowych punktów ładowania zwiększyła się jedynie o 7%, co skutkowało łączną liczbą 2885 publicznych stacji ładowania na koniec czerwca tego roku. Jak się okazało, dominują wśród nich ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy do 22 kW. Oznacza to, że podczas podróży samochodem elektrycznym prawdopodobnie napotkamy stację, przy której będziemy musieli postać kilka godzin, by naładować swoje auto. Niemniej jednak, jak zaznacza Maciej Mazur z PSPA, sektor ładowarek szybkiego ładowania (DC) stopniowo doświadcza wzrostu - w pierwszym półroczu 2023 roku liczba takich urządzeń na terenie kraju wzrosła o niemal 150%.

Stacje ładowania pojazdów a samochody ciężarowe

Kolejnym, coraz bardziej widocznym problemem, jest brak stacji dostosowanych do ładowania samochodów ciężarowych na terenie Polski. W kontekście zbliżającego się wdrożenia unijnego rozporządzenia AFIR (sprawdź: Nowe przepisy UE dotyczące stacji ładowania pojazdów), które promuje tworzenie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T i nakłada obowiązki związane z infrastrukturą dla paliw alternatywnych, sytuacja ta staje się szczególnie istotna. AFIR wymaga, by moc ładowarek dla ciężarówek wzdłuż polskiej części sieci TEN-T osiągnęła prawie 580 MW - sześć razy więcej, niż całkowita moc wszystkich dostępnych stacji w Polsce na koniec 2022 roku. Nasz kraj ma przed sobą osiem lat, by dostosować się do tych wymagań i umożliwić elektrycznym samochodom ciężarowym swobodne podróżowanie.

Nowa era motoryzacji

Przedstawione dane statystyczne ukazują, w jaki sposób nasz kraj staje się coraz bardziej zaangażowany w ekologiczną przyszłość motoryzacji. Niemniej jednak, choć rosnąca liczba elektrycznych pojazdów na drogach to znak postępu, przed Polską stoi jeszcze wiele wyzwań, przede wszystkim w zakresie infrastruktury ładowania.

Dynamiczny wzrost liczby punktów szybkiego ładowania świadczy o determinacji sektora w przyspieszaniu procesu adaptacji. Jednak to potrzeba dostosowania się do unijnych wymogów, zwłaszcza w kontekście ładowania pojazdów ciężarowych, jest kluczowym priorytetem na najbliższe lata.

Nie możemy też zapominać, że za tymi danymi kryją się realne zmiany w codziennym życiu Polaków. Elektryfikacja transportu to nie tylko korzyści środowiskowe, ale też zupełnie nowe doświadczenia dla kierowców. Czas napełnienia baterii, planowanie trasy czy nawet dźwięk jadącego samochodu - to wszystko staje się częścią nowej ery motoryzacji.

Ostatecznie, rozwój rynku e-mobility w Polsce jest procesem pełnym wyzwań, ale także niesamowitych możliwości. Jest to droga, którą musimy przejść, aby zapewnić czystsze powietrze, zredukować emisję gazów cieplarnianych i przygotować Polskę na przyszłość zrównoważonego transportu. Wierzymy, że z odpowiednim zaangażowaniem i współpracą wszystkich zainteresowanych stron, nasz kraj osiągnie cele związane z elektromobilnością, przyczyniając się do globalnej rewolucji w transporcie.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Design Escapes

Energia Taniej Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Włodka 16F
REGON: 362798977
NIP: 8762462625


© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone