Skip to main content

biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

Ostatnimi czasy władze w różnych zakątkach świata kładą coraz większy nacisk na promowanie rozwiązań przyjaznych środowisku. Nie inaczej jest też na terenie Unii Europejskiej - 11 lipca 2023 roku europarlamentarzyści zatwierdzili nowe regulacje dotyczące stacji ładowania i tankowania pojazdów napędzanych tzw. paliwem alternatywnym.

Reprezentanci krajów członkowskich UE przyjęli przepisy, mające na celu popularyzację pojazdów zero-emisyjnych na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie zawarte w nich zasady zostały dokładnie omówione w dokumencie znanym jako Rozporządzenie o Infrastrukturze Paliw Alternatywnych (AFIR - z ang. Alternative Fuel Infrastructure Regulation), który jest częścią pakietu legislacyjnego “Fit fot 55”. Pakiet ten ma na celu redukcję emisji dwutlenku węgla w UE o ponad 50% względem poziomu osiągniętego w 1990. W centrum regulacji znajduje się nowy wymóg, dotyczący budowy infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru.

Problemy Unii Europejskiej

Mimo że w 2021 roku liczba samochodów elektrycznych w Unii Europejskiej była oceniana na blisko 2 miliony, z czego najwięcej, bo aż 618 tysięcy egzemplarzy, posiadały Niemcy, a następnie Francja i Holandia, nadal brakuje tutaj wystarczającej infrastruktury do ładowania tych pojazdów. Już dwa lata temu europejscy eksperci wyrażali obawy dotyczące niewystarczającej ilości stacji ładowania dla samochodów elektrycznych na terytorium UE. Wskazywali również na ich nierównomierne rozmieszczenie, co stwarzało przeszkody dla swobodnej podróży elektrykami oraz hybrydami po Europie. Niestety, niewiele zmieniło się od tamtego czasu.

Raport opublikowany przez dziennik „Die Welt” w kwietniu 2023 roku pokazał, że aż 61% wszystkich stacji ładowania w Europie jest zlokalizowanych tylko w trzech krajach: Holandii, Francji i Niemczech. Pozostałe 39% stacji rozdziela się między 24 inne państwa Unii, przy czym najmniej jest ich w Europie Wschodniej i Środkowej. Dla porównania, Niemcy dysponują ponad 84 tysiącami punktów ładowania, podczas gdy w sąsiadującej im Polsce jest ich zaledwie 3840.

W efekcie, wielu kierowców obawia się wyruszyć w dłuższą podróż samochodem elektrycznym, zwłaszcza, że ich zasięg jest mniejszy niż pojazdów z silnikami spalinowymi.

Co na to politycy?

Według unijnych polityków, każdy obywatel UE powinien mieć możliwość swobodnego podróżowania. Jak mówił w Strasburgu niemiecki europoseł z partii Zielonych, Niklas Nienass: "Paliwa alternatywne muszą być dostępne na całym terytorium Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy mówimy o jej centrum, czy obrzeżach".

Chociaż prawica jest przeciwna porzuceniu silników spalinowych, czeski eurodeputowany Alexandr Vondra (EKR) zauważył: "Jeśli chcemy zakazać silników spalinowych, musimy zaoferować ludziom alternatywę. Ludzie muszą móc zatankować swoje samochody".

Laurens Rutten z unijnej organizacji konsumenckiej BEUC podkreśla, że nowe przepisy UE dotyczące stacji ładowania będą zdecydowanie korzystne dla kierowców. "Porządne rozmieszczenie stacji ładowania na terenie całej Europy powinno pomóc kierowcom samochodów elektrycznych pokonać wszelkie obawy związane z podróżowaniem" - stwierdził w rozmowie z DW.

Stacje ładowania co 60 km

Zgodnie z najnowszymi przepisami, do roku 2023 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej będą zobowiązane do zapewnienia - dokładnie co 60 kilometrów - stacji ładowania dla samochodów elektrycznych o mocy min. 150 kW. W przypadku pojazdów ciężarowych, stacje te muszą zostać wyposażone w ładowarki o mocy nie mniejszej niż 350 kW. Regulacje na ten moment obejmują wyłącznie trasy tworzące Transeuropejską Sieć Transportową TEN-T. Realizacja przedsięwzięcia ma nastąpić w latach 2025-2030.

Co ze stacjami wodorowymi?

Ustawa zawiera również plany rozbudowy sieci stacji wodorowych po 2030 roku. Co ciekawe, będą one umieszczone nie tylko wzdłuż dróg, ale także na stacjach kolejowych, przystankach autobusowych oraz w portach będących częścią sieci TEN-T, przy czym odległość pomiędzy nimi nie będzie przekraczać 200 km. Ważnym aspektem nowych regulacji jest fakt, że nie ograniczają się one tylko do infrastruktury dla transportu drogowego - wprowadzają one obowiązek zapewnienia stacji ładowania oraz tankowania także dla statków i samolotów.

Prosty system płatności

Dodatkowa zachęta dla obywateli państw członkowskich UE do korzystania z pojazdów zasilanych energią elektryczną ma wynikać z uproszczenia procesu płatności. Konsumenci będą mogli opłacić usługę ładowania za pomocą karty płatniczej, eliminując tym samym potrzebę wykupienia subskrypcji lub logowania się do dedykowanych aplikacji od różnych operatorów.

Po podjęciu ostatecznej decyzji przez Radę Unii Europejskiej o wypracowaniu nowych przepisów wspierających rozwój transportu zeroemisyjnego proces legislacyjny został zakończony. Wszystkie regulacje muszą teraz zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co jest przewidziane na nadchodzącą jesień.

Te ambitne plany pokazują, jak poważnie Unia Europejska traktuje walkę ze zmianami klimatycznymi. Dzięki zwiększeniu dostępności stacji ładowania i tankowania wodoru, UE stara się zachęcić konsumentów do inwestowania w pojazdy o napędzie zero-emisyjnym. W perspektywie długoterminowej, te działania mogą przyczynić się do znaczącego zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i poprawy jakości życia mieszkańców Unii. Niemniej jednak, realizacja tych planów będzie wymagała znaczących inwestycji w infrastrukturę, co stanowi wyzwanie zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Design Escapes

Energia Taniej Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Włodka 16F
REGON: 362798977
NIP: 8762462625


© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone