500 735 953 biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F
  • Strefa wiedzy

    Blog, poradnik, informacje ze świata fotowoltaiki

    Jeśli chcesz wiedzieć jak uzyskać dotację, jak obniżyć rachunki za prąd w swoim domu lub firmie
    oraz być na bieżąco z polskim prawem energetycznym, to jest to miejsce dla Ciebie.

System prosumencki dla firm - nowe regulacje prawne

System prosumencki dla firm, nowe regulacje prawne, lepszy system opustów

Rząd przyjął na początku tego tygodnia (dokładnie 25 czerwca) tzw. system prosumencki, który był zawarty w projekcie noweli ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii autorstwa ME - teraz projekt trafi do sejmu. System ten rozszerza status prosumencki o małe i średnie firmy – jak informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Dane Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pokazują, że w samym roku 2018 powstało w Polsce ponad 28 tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych, których łączna moc to około 173 MW. Po uruchomieniu programu Energia Plus – bo właśnie tak nazywa się program, o którym mowa – liczba tych instalacji ma wzrosnąć diametralnie. Po wejściu w życie tej ustawy, przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki powstałe w wyniku tego procesu rozliczać w korzystnym dla nich systemie upustów. Projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, który rozszerza tytuł prosumenta o te małe i średnie przedsiębiorstwa, został 25 czerwca zaakceptowany przez rząd. Po tej akceptacji zacznie zajmować się tym projektem Sejm.

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął w końcówce maja projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Zawierał on także system prosumencki, o którym mowa. Na wtorkowym posiedzeniu rządu dodano do niego jednak poprawkę przygotowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Poprawka ta da możliwość tworzenia spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Spółdzielnie również będą miały prawo do prosumenckich zasad dotyczących rozliczeń energii elektrycznej w systemie opustów.

Na ten moment projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii musi trafić do Sejmu. Według wcześniejszych zapowiedzi Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Pani Jadwigi Emilewicz – jest na to szansa jeszcze w pierwszym miesiącu wakacji – lipcu.

Pani Minister liczy na to, że zmiany te wpłyną diametralnie na rozwój energetyki odnawialnej w naszym kraju. Według niej projekt ten jest jedną z metod, której efektem będzie zmniejszenie emisyjności polskiej energetyki, bez jednoczesnej szkody dla krajowej gospodarki.

Jakie rzeczy zawiera w sobie program Energia Plus?

Opusty

Na ten moment w naszym kraju, opusty dostają posiadacze mikroinstalacji o mocy do 40 kW. Przy instalacjach do 10 kW, posiadacze oddają do sieci wyprodukowaną nadwyżkę i odbierają ją w stosunku 1 do 0,8. Natomiast posiadacze instalacji powyżej 10 kW, rozliczają się z siecią w stosunku liczb 1 do 0,7.

Po wejściu w życie ustawy Prosumenci będą mieli możliwość przenoszenia „uzbieranej” nadwyżki energii elektrycznej na kolejne okresy rozliczeniowe.

Czym są opusty?

Opust jest to bezgotówkowy sposób rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji. Rozliczenie w ramach opustu odbywa się w zależności od zawartej umowy ze sprzedawcą energii. Standard w tym przypadku to okres roczny, ale jak już wspomniałem, jest to zależne od warunków umieszczonych w umowie.

Udogodniania dla prosumentów

„Energia Plus” zamierza również wyeliminować część kosztów dystrybucyjnych doliczanych do rachunków za energię po stronie prosumenta. Do ustawy o OZE zostanie dodany alternatywny instrument sprzedaży nadwyżek energii do dowolnego podmiotu koncesjonowanego w cenie wolnorynkowej.

Mają zostać dodane również uproszczenia zasad przyłączania mikroinstalacji oraz małych instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej. Ma również zostać skrócony czas wydawania tego typu pozwoleń. Jednym z ważniejszych celów jest eliminacja podstawowych barier związanych z administracją i prawem. Dzięki temu zostanie skrócony proces inwestycyjno-budowlany dla montażu urządzeń fotowoltaicznych.

Wielką zachętą dla firmy będzie przyspieszona amortyzacja (planuje się skrócić ją aż o połowę), zwolnienie z akcyzy sprzedanej energii i zespolenie stawki VAT za panele fotowoltaiczne do 8 procent. Na ten moment, gdy zdecydujemy się postawić instalacje w innym miejscu niż na dachu, ten VAT wynosi 23 procenty. Kolejnym pomysłem jest przewidywana ulga w podatku od nieruchomości. Od podstawy opodatkowania byłby odliczany znaczny element wartości instalacji.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Energia Taniej Sp. z o.o, REGON:362798977, NIP: 8762462625, KRS:0000581969, 86-300 Grudziądz, ul. Włodka 16F

© 2019 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Studio113