Skip to main content

biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

Klub Gazele Biznesu to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez dziennik "Puls Biznesu" małym i średnim firmom w Polsce. Kryteria oceny obejmują głównie dynamiczny rozwój, przejrzystość finansową i uczciwość wobec partnerów biznesowych. Celem nagrody jest promowanie małych i średnich przedsiębiorstw, które pomimo mniejszej skali działania, osiągają znaczące sukcesy na rynku. Wyróżnienie to nie tylko podkreśla ich rolę w gospodarce, ale także inspiruje inne firmy do wzorcowego zarządzania i dynamicznego rozwoju. Klub Gazele Biznesu jest również platformą wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów między przedsiębiorcami.

Kryteria oceny Gazele Biznesu

Firmy nominowane do tytułu Gazele Biznesu są oceniane na podstawie kilku kluczowych kryteriów:

 • Wzrost Przychodów

  Analizowany jest stały wzrost przychodów osiągniętych przez firmę w ciągu ostatnich trzech lat.

 • Rentowność

  Firma musi być rentowna w każdym roku finansowym.

 • Przejrzystość Finansowa

  Firmy muszą regularnie publikować swoje wyniki finansowe.

 • Brak Straty

  Firma nie może odnotować straty w okresie oceny.

Znaczenie wyróżnienia Gazele Biznesu 2023 dla Energii Taniej

Bycie częścią Klubu Gazele Biznesu wiąże się z licznymi korzyściami dla firm:

 • Prestiż i Wiarygodność

  Tytuł Gazele Biznesu zwiększa wiarygodność firmy na rynku i wśród partnerów biznesowych.

 • Widoczność w Mediach

  Firmy często uzyskują ekspozycję medialną, co przyczynia się do lepszego rozpoznawania marki.

 • Networking

  Klub stwarza możliwość nawiązania kontaktów z innymi dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami oraz potencjalnymi inwestorami.

Rola w gospodarce

Klub Gazele Biznesu odgrywa istotną rolę w promowaniu zdrowej konkurencji i innowacyjności wśród polskich firm. Przez uznawanie i nagradzanie firm, w tym naszej, Energia Taniej, które osiągają sukces mimo mniejszej skali działania, program ten inspiruje inne przedsiębiorstwa do dążenia do doskonałości biznesowej.

Wpływ na społeczność biznesową

Klub Gazele Biznesu służy również jako platforma dla wymiany wiedzy i doświadczeń, co jest szczególnie cenne dla małych i średnich przedsiębiorców, jak Energia Taniej. Organizowane są spotkania, konferencje oraz warsztaty, które umożliwiają dzielenie się najlepszymi praktykami i uczenie się od liderów rynku. Podsumowując, Klub Gazele Biznesu to nie tylko wyróżnienie, ale także znaczący wkład w rozwój i wzmacnianie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, mający wpływ na kształtowanie pozytywnego obrazu przedsiębiorczości w kraju.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Design Escapes

Energia Taniej Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Włodka 16F
REGON: 362798977
NIP: 8762462625


© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone