Skip to main content

biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

Fotowoltaika nieprzerwanie umacnia swoją pozycję jako czołowa technologia odnawialnych źródeł energii (OZE) na polskim rynku, przodując zarówno pod względem dynamiki przyrostu zainstalowanej mocy, jak i liczby nowo wdrożonych projektów.

W obliczu stale rosnącego zainteresowania i liczby inwestycji, warto zadać pytanie: które rozwiązania fotowoltaiczne zyskują największą popularność wśród Polaków i dlaczego właśnie one przyciągają uwagę zarówno indywidualnych gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw? W poniższym artykule zagłębimy się w ten temat, analizując preferencje i wybory dokonywane przez polskich konsumentów na tle dynamicznie rozwijającego się rynku OZE.

Fotowoltaika w Polsce w 2023 roku

Rok za rokiem polska fotowoltaika nie tylko zdobywa zaufanie coraz większej liczby inwestorów, ale także ustanawia nowe rekordy, świadczące o jej dynamicznym rozwoju. Dane zebrane przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) rzucają światło na wyjątkowe osiągnięcia tego sektora w ostatnim okresie, podkreślając jego rosnącą rolę w krajowym miksie energetycznym.

Analizy IEO ujawniają, że w roku 2023 sektor fotowoltaiczny odnotował aż 41-procentowy wzrost nowo zainstalowanej mocy w porównaniu z rokiem poprzednim, koncentrując się głównie na systemach powyżej 50 kW.

Szczegółowe dane przedstawione przez IEO wskazują, że w ubiegłym roku na polskim rynku przyłączono do sieci 80 nowych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,77 GW. Dodatkowo, zrealizowano 1417 mniejszych instalacji PV, o mocy od 50 kW do 1 MW każda, które łącznie osiągnęły poziom 1,1 GW. Znacząca większość, bo aż 873 MW, została zainstalowana w ramach projektów farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 30 MW, co podkreśla trend skupiania się na większych inwestycjach w sektorze OZE.

Fotowoltaika w Polsce na początku 2024 roku

Instytut Energetyki Odnawialnej dostarcza nie tylko ogólnokrajowe dane roczne, ale również szczegółowe informacje dotyczące pierwszego kwartału 2024 roku, rysując obraz dynamicznego wzrostu sektora fotowoltaicznego w Polsce. Na koniec tego okresu, liczba instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 50 kW osiągnęła imponującą liczbę 4870, z czego 262 to duże farmy fotowoltaiczne o mocy powyżej 0,5 MW. Wśród systemów o mocy przekraczającej 50 kW, łączna moc zainstalowana przekroczyła 5,4 GW, podkreślając znaczący wkład tej technologii w krajowy miks energetyczny.

Szczegółowa analiza danych ujawnia, że największą popularnością cieszą się instalacje o mocy pomiędzy 0,5 a 1 MW, których w Polsce funkcjonuje już 3544. Ta grupa stanowi znaczącą większość rynku, dowodząc, że inwestycje o średniej skali są najbardziej atrakcyjne dla polskich przedsiębiorców i inwestorów indywidualnych. Z kolei farmy fotowoltaiczne działające w zakresie mocy 1–5 MW dominują jeśli chodzi o większe projekty.

Geograficzny rozkład fotowoltaiki w Polsce

Analiza przeprowadzona przez Instytut Energetyki Odnawialnej nie ogranicza się jedynie do danych liczbowych dotyczących mocy i ilości instalacji fotowoltaicznych w Polsce, ale również zagłębia się w ich rozkład terytorialny, co pozwala na identyfikację regionów wiodących w adopcji tej zielonej technologii.

Na szczególne uznanie zasługuje województwo wielkopolskie, które z dumą przoduje na polskim rynku fotowoltaicznym z imponującą liczbą 701 instalacji o mocy od 50 kW do 1 MW, osiągając łącznie 887,84 MW.

Z kolei województwo warmińsko-mazurskie, z 404 instalacjami o sumarycznej mocy 544,81 MW, zajmuje honorowe drugie miejsce, podkreślając jego ważną rolę w krajowym ekosystemie fotowoltaiki. Na trzecim miejscu uplasowało się województwo lubuskie, gdzie działa 401 instalacji PV, generując łącznie 510,77 MW mocy.

Co ciekawe, największa liczba farm fotowoltaicznych znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, które z 48 instalacjami o łącznej mocy 233,57 MW wyróżnia się na tle innych regionów. Wielkopolska, pomimo zajmowania pierwszego miejsca pod względem liczby mniejszych inwestycji, w kategorii farm fotowoltaicznych ustępuje miejsca z 34 farmami o mocy 307,49 MW, co jednak stanowi znaczący wkład w ogólnokrajową produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Województwo lubelskie zamyka tę czołówkę, dysponując 21 farmami o łącznej mocy 121,11 MW.

Dominacja fotowoltaiki w polskim sektorze OZE

Instytut Energetyki Odnawialnej nie pozostawia wątpliwości co do dominującej roli fotowoltaiki w kształtowaniu przyszłości OZE w Polsce. Na zakończenie roku 2023, łączna moc urządzeń fotowoltaicznych przekroczyła imponujący pułap 17 GW, zrzucając na drugie miejsce inne odnawialne źródła energii, w tym m.in. wiatr z łączną mocą osiągającą 9,4 GW oraz biomasę, która nie przekroczyła poziomu 0,98 GW.

Ta znacząca przewaga mocy zainstalowanej fotowoltaiki nad innymi technologiami OZE stanowi dowód na szerokie zaakceptowanie i zaufanie do tej formy wytwarzania energii, zarówno wśród indywidualnych gospodarstw domowych, jak i w sektorze przemysłowym. Jest to także wynik ciągłych inwestycji i rozwoju technologicznego, które umożliwiają coraz bardziej efektywne i dostępne rozwiązania dla szerokiego spektrum użytkowników.

Przewaga fotowoltaiki, jako lidera wśród odnawialnych źródeł energii, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów Polski w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Inwestycje w PV nie tylko przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale także oferują możliwość stworzenia nowych miejsc pracy, stymulując równocześnie lokalną gospodarkę.

Podsumowując, dominująca rola fotowoltaiki w kształtowaniu przyszłości energetycznej Polski jest niepodważalna. Sektor ten nie tylko przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, ale także staje się źródłem innowacji technologicznych i wzrostu gospodarczego. Dalsze wsparcie i rozwój fotowoltaiki pozostaną kluczowe dla realizacji polskich oraz europejskich ambicji w zakresie transformacji energetycznej na rzecz bardziej zielonej i zrównoważonej przyszłości.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Design Escapes

Energia Taniej Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Włodka 16F
REGON: 362798977
NIP: 8762462625


© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone