Skip to main content

biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

Pompy ciepła w ostatnim czasie zyskały ogromną popularność. W roku 2022 sprzedaż powietrznych pomp ciepła w Polsce wzrosła o 140%, w porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2021 roku. To jednak nie jedyne dobre informacje. Cały rynek tych ekologicznych urządzeń grzewczych wzrósł aż o 121%, natomiast modeli przeznaczonych do ogrzewania budynków - o 133%. Zdaniem ekspertów Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, jeśli chodzi o stopień ich sprzedaży, wkrótce zbliżymy się do naszych sąsiadów - Niemiec.

Popularność pomp ciepła w Polsce

Pompy ciepła to urządzenia, które służą do ogrzewania budynków lub uzyskiwania ciepłej wody użytkowej. Działają one na zasadzie przenoszenia energii z jednego miejsca do drugiego, zamiast jej wytwarzania z paliw kopalnych, takich jak węgiel czy gaz. Pompy ciepła dzielą się na dwie główne kategorie: powietrzne i gruntowe. Pompy powietrzne wykorzystują ciepło z powietrza zewnętrznego, natomiast pompy gruntowe pobierają energię gleby.

W obu przypadkach, ciepło jest przenoszone za pomocą czynnika chłodniczego, który przepływa w specjalnym układzie zamkniętym w pompie. Gdy ciepło zostaje pobrane z zewnątrz, czynnik chłodniczy jest schładzany, a następnie podgrzewany, gdy przepływa przez sprężarkę. W ten sposób ciepło jest akumulowane i przekazywane do instalacji grzewczej lub do zasobnika ciepłej wody.

Jak pokazują ostatnie dane, pompy ciepła, uznawane za kluczowe w procesie dekarbonizacji naszej Planety według Europejskiego Zielonego Ładu, w 2022 odnotowały ogromny wzrost popularności. Coraz więcej osób przekonuje się do tych nowoczesnych urządzeń grzewczych - szczególnie ci, którym zależy nie tylko na redukcji kosztów związanych z ogrzewaniem domu, ale także wysokim komforcie obsługi i ochronie środowiska naturalnego.

Popyt na pompy ciepła w 2022 roku

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2022 roku zaobserwowano duży wzrost sprzedaży pomp ciepła - aż o 121% w porównaniu z rokiem poprzednim. To pompy ciepła typu powietrze-woda odnotowały największy wzrost popularności, ponieważ aż o 140%. Tuż za nimi miejsce w rankingu zajęły pompy do wodnego centralnego ogrzewania (c.o.) ze wzrostem rzędu 133%. Gruntowe pompy ciepła nie pozostały daleko w tyle. Poziom ich sprzedaży zwiększył się o 40%. Najmniejszy wzrost, ponieważ raptem pięcioprocentowy odnotowały urządzenia typu powietrze-woda, przeznaczone wyłącznie do ogrzania wody użytkowej (c.w.u.).

Jak powyższe dane przedstawiają się w ujęciu liczbowym? Już tłumaczymy! Suma sprzedanych w 2021 roku pomp ciepła wyniosła 93.000. W 2022 roku, zgodnie z prognozami wysnutymi przez PORT PC, liczba ta wzrośnie do 200.000, z czego około 185 tys. sztuk tych urządzeń będą stanowiły pompy ciepła powietrze-woda. Udział wszystkich typów pomp ciepła w ogólnej liczbie systemów grzewczych, które sprzedano na polskim rynku w 2022 roku wyniesie prawdopodobnie około 30%.

Czyste Powietrze w 2022 roku

Stopień sprzedaży pomp ciepła to nie jedyne statystyki, które należy wziąć pod uwagę analizując popularność tych urządzeń. Ciekawym kryterium jest chociażby udział pomp ciepła we wnioskach o dofinansowanie na wymianę starego źródła ogrzewania w programie Czyste Powietrze - w październiku 2022 osiągnął on pułap aż 63%. W porównaniu z początkiem br., gdy pułap oscylował w granicach 28%, jest to ogromny wzrost.

Sprzedaż pomp ciepła - gonimy Niemcy?

PORT PC dzięki swoim analizom wysnuł kolejny ciekawy wniosek. Jeszcze w roku 2021 w Polsce, liczba sprzedanych pomp ciepła przeznaczonych do ogrzania domów, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców była wyższa nich w Niemczech. Ogólna liczba sprzedanych urządzeń w 2022 także znacząco zbliży się do pułapu ustanowionego przez naszego zachodniego sąsiada - według prognoz niemieckiego stowarzyszenia BWP, sprzedaż pomp ciepła w ich kraju sięgnie około 250 tysięcy sztuk.

Tutaj warto przypomnieć, że już w grudniu 2021 roku tamtejszy rząd położył nacisk na jak najszybszy rozwój technologii pomp ciepła w swojej energetycznej strategii. Zgodnie z nią, już w 2024 sprzedaż tych nowoczesnych urządzeń grzewczych w Niemczech ma sięgnąć 450-500 tysięcy sztuk w ciągu roku, co daje ponad trzykrotny wzrost w ciągu trzech lat. Nawet sześć milionów elektrycznych pomp ciepła ma zostać zainstalowanych w niemieckich budynkach do 2030.

Pompy ciepła - skąd to rosnące zainteresowanie?

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularne ze względu na rosnące ceny innych źródeł energii i paliw, które w niektórych przypadkach osiągnęły nawet stuprocentowy wzrost w roku 2022. Rosnące zainteresowanie pompami ciepła typu powietrze-woda, wynika również z łatwości obsługi i wielofunkcyjności tych urządzeń. Popularność pomp ciepła to także wynik zainteresowania inwestorów bezemisyjnymi systemami grzewczymi oraz rosnącej świadomości ekologicznej Polaków. Urządzenia te nie powodują bowiem emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. Polacy coraz bardziej ufają tej technologii.

Duże znaczenie w kwestii wzrostu popularności pomp ciepła ma ulga termomodernizacyjna oraz zmiany w projekcie Czyste Powietrze, zakładające zwiększenie poziomu finansowania dla pomp ciepła. To niewątpliwie duża zachęta dla osób zainteresowanych przejściem na OZE.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Design Escapes

Energia Taniej Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Włodka 16F
REGON: 362798977
NIP: 8762462625


© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone