Skip to main content

biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

Alerty dotyczące upałów to coraz częstszy widok w naszych telefonach. Tegoroczne lato w Polsce przyniosło wiele komunikatów drugiego stopnia od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzegających przed ekstremalnymi temperaturami na sporej części terytorium kraju.

Upały nie tylko mogą prowadzić do pożarów, czego doświadczyły niektóre regiony Europy, ale również stanowią duże obciążenie dla światowych systemów energetycznych. Wzrastające temperatury stymulują korzystanie z klimatyzacji, co z kolei przekłada się na większe zużycie prądu. Pojawia się tutaj pewien paradoks: im jest cieplej, tym częściej uruchamiamy klimatyzatory. A im częściej to robimy, tym bardziej przyczyniamy się do globalnego ocieplenia. Związane z tym emisje gazów sprawiają, że temperatury na Ziemi rosną, a my tkwimy w błędnym kole.

Upały w Europie

Zarówno Polska, jak również reszta Europy doświadcza aktualnie ekstremalnie wysokich upałów. Temperatury przekraczają 40°C nie tylko w południowo-wschodniej Europie, ale także w Niemczech oraz, co nie miało miejsca wcześniej - w Wielkiej Brytanii. Specjaliści z Komisji Europejskiej wskazali, że aż 46% obszaru UE objętych zostało skutkami suszy w stopniu ostrzegawczym, podczas gdy 11% miało już do czynienia z krytycznym niedoborem wody. W Polsce, na początku lipca, blisko 37% terytorium kraju było w różnym stopniu narażone na suszę. Jak zostało wspomniane wcześniej, te intensywne upały stanowią zagrożenie nie tylko dla upraw i zdrowia ludzi, ale także dla bezpieczeństwa energetycznego.

W trakcie ostatnich skoków temperatur zauważono spore zainteresowanie klimatyzatorami w internecie, co potwierdza 25-procentowy wzrost łącznej liczby wyszukiwań tego terminu w Google, w stosunku do średniej z ostatnich dziesięciu lat. Zwiększone zapotrzebowanie na systemy chłodzące jest najbardziej widoczne w krajach dopiero się rozwijających, gdzie stosunek gospodarstw domowych posiadających klimatyzację jest znacząco niższy, niż w krajach rozwiniętych.

Alarmujące dane

To już potwierdzone - intensywne korzystanie z klimatyzatorów poważnie obciąża globalne systemy energetyczne. Z najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energii - dotyczącego konsumpcji energii elektrycznej - wynika, że chłodzenie stanowi około 10% światowego zapotrzebowania na prąd. W niektórych regionach, latem może to prowadzić do nawet dwukrotnego zwiększenia całościowego zużycia energii.

Zgodnie z danymi od Międzynarodowej Agencji Energii, w Teksasie każde podniesienie średniej dziennej temperatury o jeden stopień powyżej 24°C, prowadzi do 4-procentowego wzrostu konsumpcji prądu. Z kolei w Indiach, gdzie urządzenia chłodzące nie są tak powszechne, identyczny wzrost temperatury przekłada się na 2-procentowe zwiększenie zapotrzebowania na energię.

Nierówności w konsumpcji energii, spowodowane przez zmieniające się potrzeby chłodzenia mieszkań i pozostałych budynków, prowadzą do powstania ryzyka przerw w dostawie prądu. Dla dostawców może to wiązać się z koniecznością reaktywacji starszych, mniej efektywnych elektrowni, które będą wspierać nowoczesne sieci, jednak tym samym emitować więcej zanieczyszczeń.

Czy istnieje rozwiązanie?

Z uwagi na rosnące potrzeby energetyczne podczas cieplejszych miesięcy, dostawcy prądu są zmuszeni szukać efektywnych rozwiązań, mających na celu redukcję obciążeń sieci. Takie strategie przykładowo mogą polegać na zastosowaniu nowoczesnych urządzeń, które będą dostosowywać się do aktualnych potrzeb energetycznych danego budynku. W skrajnych przypadkach konsumenci mogą być proszeni o ograniczenie zużycia energii, za co - w założeniu - powinni być odpowiednio wynagradzani.

Przykładowo w Teksasie, w obliczu rekordowego zapotrzebowania na energię, operatorzy sieci elektrycznej zastosowali programy elastyczności, oferując użytkownikom sieci finansowe motywacje do obniżenia zużycia prądu w szczytowych okresach, lub do korzystania z niego w godzinach, kiedy sieć jest mniej obciążona, a stawki za energię niższe.

W grudniu 2022 roku, Korea Południowa wprowadziła pilotażowy projekt, w ramach którego zaawansowane technologicznie urządzenia domowe automatycznie dostosowywały swoje zużycie energii w odpowiedzi na bieżące potrzeby sieci, co zaowocowało znaczącym, 24-procentowym spadkiem konsumpcji prądu. Zdaniem ekspertów, w przyszłości na świecie będzie można zauważyć coraz więcej tego typu rozwiązań.

Wszystko w rękach konsumentów

Decyzje konsumentów odgrywają kluczową rolę w kwestii zużycia energii. Analizując najnowsze dane można zauważyć, że popularnie wybierane klimatyzatory oferują efektywność na poziomie zaledwie 50% w porównaniu z najbardziej wydajnymi modelami dostępnymi na rynku. Zakup bardziej efektywnych, chociaż początkowo droższych urządzeń, przyniósłby znaczne oszczędności w zużyciu prądu. Kluczowe jest zatem uświadamianie społeczeństwa, podkreślanie różnic w zużyciu energii przez różne modele klimatyzatorów i promowanie tych, które są najbardziej oszczędne. Inwestując w sprzęt bardziej wydajny, konsumenci mogą oszczędzać na rachunkach za energię w dłuższej perspektywie.

Doskonałym przykładem działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, są już wdrożone standardy wydajności energetycznej dla urządzeń elektrycznych (MEPS) oraz etykiety informujące o klasie energetycznej produktów. Zgodnie z informacjami od MAE, w miejscach, gdzie wprowadzono te zalecenia (Stany Zjednoczone, Unia Europejska), standardy MEPS i informacyjne etykiety przyczyniły się do obniżenia zużycia energii przez klimatyzatory nawet o więcej niż 50%.

Wprowadzenie takiej strategii na większą skalę miałoby potencjał do znaczącej poprawy średniej efektywności klimatyzatorów oferowanych na rynku światowym, przyczyniając się jednocześnie do zmniejszenia rachunków za energię i redukcji emisji CO2, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju.

Jak odciążyć sieć energetyczną?

Współczesne społeczeństwo stawia coraz większe wymagania wobec systemów energetycznych. Jednym z głównych wyzwań staje się konieczność zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię, szczególnie w cieplejszych miesiącach, kiedy klimatyzatory pracują na pełnych obrotach. Jak zatem można odciążyć sieć i jednocześnie przysłużyć się środowisku? Odpowiedź jest jedna: fotowoltaika. Dlaczego warto zainteresować się tą technologią?

Niezależność energetyczna

Panele fotowoltaiczne rewolucjonizują sposób, w jaki myślimy o dostawie energii. Dzięki tej nowoczesnej technologii, gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa mają możliwość przekształcania promieniowania słonecznego bezpośrednio w prąd, co otwiera przed nimi drzwi do niezależności energetycznej.

Kiedy posiadacze nieruchomości decydują się na instalację paneli fotowoltaicznych, zaczynają produkować energię na własne potrzeby. Oznacza to, że zamiast polegać wyłącznie na dostawie prądu od zewnętrznego dostawcy, mogą go czerpać bezpośrednio z modułów umieszczonych na swojej posesji. Dlatego też w dni słoneczne, kiedy produkcja energii jest najwyższa, wiele domów staje się całkowicie niezależnymi energetycznie. Co ciekawe, każdy system fotowoltaiczny można wyposażyć w specjalny akumulator, który umożliwia przechowywanie nadmiaru wyprodukowanego prądu i wykorzystanie go nocą lub w pochmurny dzień. To z kolei przekłada się na jeszcze większą samowystarczalność oraz zmniejsza ryzyko przestojów w dostawie energii.

Taka niezależność od zewnętrznego dostawcy nie tylko daje poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych, ale również pozwala znacząco obniżyć koszty związane ze zużyciem energii. W wielu krajach - w tym także w Polsce - istnieje nawet możliwość sprzedaży nadmiaru wyprodukowanego przez siebie prądu do sieci, co przynosi dodatkowe korzyści finansowe.

Redukcja obciążenia sieci

Kiedy mówimy o obciążeniu sieci energetycznej, często myślimy o tych momentach, w których popyt na energię gwałtownie wzrasta - takich jak gorące dni, gdy wiele domów i firm uruchamia system klimatyzacji. Centralna sieć energetyczna została jednak zaprojektowana tak, aby obsłużyć standardowe zapotrzebowanie na energię, dlatego też w okresach szczytowego zapotrzebowania może dojść do jej przeciążenia.

Domy i przedsiębiorstwa wykorzystujące panele fotowoltaiczne odgrywają kluczową rolę w rozwiązaniu tego problemu. Kiedy produkują własną energię na miejscu i korzystają z niej bezpośrednio dzięki fotowoltaice, automatycznie zmniejszają zapotrzebowanie na prąd dostarczany przez centralną sieć. Oznacza to, że w okresach szczytowego popytu, kiedy ryzyko przeciążeń jest największe, obciążenie sieci staje się mniejsze, co z kolei przekłada się na mniejszą liczbę potencjalnych awarii.

Ochrona środowiska

Fotowoltaika już lata temu stała się symbolem ekologicznego i zrównoważonego podejścia do produkcji energii. W kontekście obecnych wyzwań klimatycznych, technologie niskoemisyjne odgrywają kluczową rolę w przejściu na bardziej zieloną, przyjazną Planecie gospodarkę.

Przede wszystkim, w przeciwieństwie do konwencjonalnych źródeł energii opartych na paliwach kopalnych, panele fotowoltaiczne nie emitują szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnianych podczas produkcji energii. Oznacza to, że przez cały okres ich eksploatacji, znacząco przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że produkcja energii z fotowoltaiki znacząco ogranicza konieczność eksploatacji i wycinki lasów, które są często niszczone w celu pozyskania paliw kopalnych. Lasy pełnią kluczową rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery, więc ich ochrona jest niezbędna w walce z globalnym ociepleniem. Co więcej, zastosowanie technologii fotowoltaicznej zmniejsza ryzyko wycieków toksycznych substancji oraz zanieczyszczeń powietrza związanych z tradycyjnymi metodami produkcji energii. To nie tylko przynosi korzyści dla atmosfery, ale również pozytywnie wpływa na jakość powietrza, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi.

Długoterminowe korzyści z wykorzystania fotowoltaiki obejmują także ochronę ekosystemów i bioróżnorodności. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pomaga w stabilizacji klimatu i ochronie siedlisk wielu gatunków zagrożonych wyginięciem z powodu zmian klimatycznych. W skrócie, inwestując w fotowoltaikę, nie tylko dbamy o swój portfel, ale przede wszystkim podejmujemy odpowiedzialne działania na rzecz ochrony naszej Planety dla przyszłych pokoleń.

Oszczędności

Decyzja o zainwestowaniu w panele fotowoltaiczne niesie za sobą długofalowe korzyści finansowe, które przewyższają początkowe wydatki. Pierwotny koszt montażu i zakupu systemu fotowoltaicznego faktycznie może stanowić spore obciążenie dla domowego budżetu, ale warto spojrzeć na całą sytuację, jako na inwestycję w przyszłość.

Dzięki produkcji własnej energii, rachunki za prąd znacząco się obniżają, a w niektórych przypadkach mogą nawet spaść do zera. W zależności od lokalizacji i efektywności systemu, okres zwrotu inwestycji będzie wynosił od kilku do kilkunastu lat. Po tym czasie użytkownik praktycznie korzysta z energii za darmo.

Dodatkowym atutem jest fakt, że wartość nieruchomości wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne często rośnie. Współcześni nabywcy coraz częściej doceniają nieruchomości z własnymi, ekologicznymi źródłami energii, traktując je jako bardziej atrakcyjne i nowoczesne. Nie można również zapominać o ewentualnych dopłatach i ulgach podatkowych oferowanych przez różne organizacje na wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii. Dzięki takim programom dotacyjnym, początkowy koszt inwestycji może zostać znacząco obniżony.

W dłuższej perspektywie, inwestując w fotowoltaikę, chronimy się również przed ewentualnymi podwyżkami cen energii elektrycznej. W sytuacji, gdy koszty prądu rosną, posiadacze paneli słonecznych mogą czuć się bezpiecznie, wiedząc, że są w pewnym stopniu niezależni od zewnętrznych dostawców.

Upały kontra przyszłość energetyczna

Zmieniające się warunki klimatyczne, rosnące zapotrzebowanie na klimatyzację oraz wyzwania związane z zapewnieniem stabilnej sieci energetycznej stają się coraz bardziej palącymi kwestiami współczesnego świata. Upały nie tylko testują naszą zdolność do przystosowania się, ale także wyraźnie pokazują konsekwencje naszych codziennych decyzji energetycznych.

Wybór efektywnych klimatyzatorów, inwestycje w technologie odnawialne, takie jak fotowoltaika, oraz świadomość ekologiczna konsumentów to kluczowe elementy, które pomogą odciążyć sieci energetyczne oraz chronić planetę przed dalszymi negatywnymi skutkami zmian klimatu. Warto sobie uświadomić, że każdy krok w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej ma znaczenie.

Należy podkreślić, że odpowiedzialność leży nie tylko w rękach producentów czy dostawców energii, ale także konsumentów. Wybory, których dokonujemy dzisiaj, kształtują energetyczną mapę jutra. Zachęcamy więc do świadomych decyzji i wspólnego działania na rzecz bardziej zielonej i trwałej przyszłości energetycznej.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Design Escapes

Energia Taniej Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Włodka 16F
REGON: 362798977
NIP: 8762462625


© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone