biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

Instalacje fotowoltaiczne nie są już zadziwiające, ponieważ stały się bardzo popularne. Szał na fotowoltaikę to zwiększenie ludzkiej świadomości oraz poszerzenie wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej. Oprócz standardowych instalacji można wyłonić fotowoltaiczne elektrownie na wodzie. Podłożem do montażu paneli fotowoltaicznych na wodzie jest powierzchnia jezior, mórz i oceanów. Pomysł ten powstał z uwagi na to, że wody stanowią około 70% powierzchni naszej planety. Dowiedz się czym jest fotowoltaika na wodzie i jak działa.

Jak działa fotowoltaika na wodzie?

Fotowoltaika swoje działanie opiera na przetwarzaniu promieni słonecznych na energię elektryczną. Aby to uzyskać niezbędne są tutaj panele fotowoltaiczne, konstrukcja montażowa oraz inwerter. W przypadku fotowoltaiki na wodzie stosowane są 4 systemy montażowe: pontonowe, półzatopione, elastyczne heksagonalne oraz koncentratorowe.

Korzyści fotowoltaiki na wodzie

Mimo, że panele fotowoltaiczne do pracy potrzebują słońca, niekorzystna jest dla nich wysoka temperatura. Upały sprawiają, że efektywność jest obniżona. Woda natomiast jest zapewnieniem wydajniejszego chłodzenia modułów i ogranicza nagrzewanie. Instalacja umieszczona na powierzchni wody to gwarancja mniejszej ilości zanieczyszczeń, które osadzają się na powierzchni modułów. Wszelkie pyły są wrogiem przy wydajności fotowoltaiki. Promienie słoneczne odbijają się od tafli wody i zwiększają produkcję energii elektrycznej. Możliwe jest ograniczenie potencjalnych kosztów, które mogą wynikać na przykład z dzierżawy gruntu pod instalację. Wszystkie wymienione korzyści sprawiają, że ilość uzyskanego prądu przez instalację na wodzie może być zwiększona nawet o 10% w porównaniu do standardowych systemów.

Podwójna korzyść dla środowiska

Fotowoltaika jest jednym z bardziej przyjaznych rozwiązań dla środowiska. Każde 1000 kWh energii słonecznej to ograniczenie ilości emisji dwutlenku węgla o około tonę. Ulokowanie instalacji na wodzie przynosi dodatkową korzyść, ponieważ dzięki temu rozwiązaniu nie jest konieczne zajmowanie dużej ilości gruntów, które mogą być wykorzystane do celów rolniczych. Fotowoltaika na wodzie to również ograniczenie parowania zbiorników wodnych, zmniejszenie namnażanie się glonów, które pogarszają jakość wody. Jest również ograniczeniem ilości i wielkości fal, które powodują erozję brzegów zbiorników wodnych.

Zalet płynących z fotowoltaiki jest naprawdę wiele i coraz więcej osób zaczyna dostrzegać jej korzyści. Inwestycja w tego typu rozwiązania, jak fotowoltaika na wodzie jest rozwojem technologii oraz pełnym wykorzystaniu potencjału energii ze słońca.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone