biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

Główną zaletą technologii perowskitowych paneli słonecznych jest jej względna prostota technologiczna. Oprócz produkcji paneli słonecznych, półprzewodniki perowskitowe wykazują szereg właściwości, które albo przewyższają, albo wykazują podobne wartości do znanych od dawna w przemyśle związków krzemu. Jako takie perowskity mogą być również stosowane do produkcji ogniw słonecznych, jak również wysokowydajnych diod LED, tablic tranzystorowych, czułych fotodetektorów, detektorów promieniowania gamma itp. Można je również wykorzystać do stworzenia urządzeń światłowodowych do komunikacji kwantowej. Urządzenie oparte na perowskitach ma strukturę kanapkową i może być wytwarzane w procesie ciągłego drukowania.

Sektory energetyczne

Branża "solarna" już dostrzegła obietnicę tego rozwoju. Według  pracowników naukowego Perspektywicznego Laboratorium Energii Słonecznej na Narodowym Technicznym Uniwersytecie Badawczym "MISISIS", wszelkie inwestycje w sektor energetyczny są raczej długoterminowe, a przejście z energii paliwowej na alternatywną będzie uwzględniać specyfikę kraju, jego poszczególnych regionów, osobliwości rozwoju sieci energetycznych i stan zdolności produkcyjnych. "W tej chwili boom na alternatywne źródła energii w krajach rozwiniętych ma wiele wspólnego ze wskaźnikami wizerunkowymi. Pojawienie się technologii perowskitowej daje motywację do zwiększenia rentowności energii słonecznej i uczynienia jej tańszą dla konsumentów".

Cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne

Wprowadzenie na rynek elastycznych, cienkich i lekkich modułów solarnych pozwoli na zastosowanie ich na niemal każdej powierzchni budynku. Kolejną zachętą do stosowania nowej generacji paneli słonecznych jest, zdaniem eksperta, efekt skali, który jest niezbędny do opłacalnej produkcji. Masowa produkcja może w krótkim czasie przyciągnąć ogromne inwestycje. Ponadto rozwój przemysłu elektronicznego stwarza wiele nisz aplikacyjnych dla nowych technologii solarnych. W szczególności, fotowoltaika do ładowania czujników komunikacji bezprzewodowej i urządzeń telekomunikacyjnych. Pierwsze kroki w rozwoju fotowoltaiki cienkowarstwowej zostały już poczynione.

Doskonalenie odnawialnych źródeł energii

Pojawienie się modułów słonecznych SteelSun, które są elastyczne, cienkie i lekkie, pozwoli na ich zastosowanie na praktycznie każdej powierzchni budynku, zwiększając ich autonomię energetyczną. Czynione są prace nad fabryczną integracją takich modułów z pokryciami dachowymi i materiałami elewacyjnymi, tak aby wykorzystanie energii słonecznej w miastach stało się powszechne. Jednocześnie firma planuje doskonalenie europejskiej technologii w celu obniżenia kosztów produkcji ogniw i modułów oraz zwiększenia ich wydajności. Pozwoli to obniżyć koszty produktów i zwiększyć ich konkurencyjność.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone