biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F

Audyt fotowoltaiczny jest analizą ekonomiczną i techniczną przeprowadzaną na wybranym miejscu do montażu fotowoltaiki. Profesjonalny audyt fotowoltaiczny jest wykonywany w celu dobrania instalacji do danego budynku. Jeśli chcemy aby nasza fotowoltaika była jak najbardziej wydajna i przynosiła oszczędności energii, to audyt fotowoltaiczny będzie niezbędny.

Na czym polega audyt fotowoltaiczny?

Audyt fotowoltaiczny powinien zostać wykonany przed montażem instalacji fotowoltaicznej. W tym momencie wykonawca fotowoltaiki posiada wszystkie informacje o miejscu na planowaną instalację fotowoltaiczną. Audyt fotowoltaiczny jest wizją lokalną służącą ocenie nieruchomości klienta oraz wyborze odpowiedniej mocy instalacji.

Co jest sprawdzane podczas audytu fotowoltaicznego?

Audyt fotowoltaiczny ma służyć klientowi oraz wykonawcy. Precyzyjne przygotowanie do projektu przez wykonawcę zapewnia lepiej zaprojektowaną instalację oraz szybszy i sprawniejszy montaż. Ten etap inwestycji powinien opierać się na wszystkich drobnych szczegółach. Najważniejsza jest ocena możliwości montażowych oraz analiza ekonomiczna.

Ocena możliwości montażowych

Podczas audytu fotowoltaicznego oprócz określenia ilości zapotrzebowania na prąd istotne jest dokonanie przez specjalistę oceny możliwości montażowych. W analizie powinny znaleźć się informacje takie jak:

  • powierzchnia gruntu, powierzchnia dachu, poziom nasłonecznienia;
  • położenie połaci dachowych względem stron świata;
  • kąt nachylenia; rodzaj pokrycia dachowego.

Analiza ekonomiczna

Po ustaleniu mocy oraz szczegółów dotyczących montażu instalacji, specjalista może przystąpić do wyceny instalacji łącznie z jej montażem. Następny krok w audycie to wykonanie przez doradcę stymulacji oszczędności z rozłożeniem na 10, 15 i 30 lat uwzględniając przy tym roczne zużycie energii elektrycznej, wysokość rachunku oraz wzrost cen za prąd. Analiza ekonomiczna powinna być również określeniem czasu zwrotu inwestycji oraz ilości wygenerowanego prądu z instalacji przez rok.

Każda osoba chcąca zainwestować w instalację fotowoltaiczną powinna skorzystać z audytu fotowoltaicznego. Ma on niewątpliwie duże znaczenie dla działania całego systemu.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

© 2022 Energia Taniej Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone