biuro@energiataniej.com.pl Grudziądz, Włodka 16F


  • Projektowanie PV
    Projektowanie PV

Projekty fotowoltaiczne

Zajmujemy się zarówno rozwojem projektów fotowoltaicznych od samego początku czyli wyboru lokalizacji, poprzez uzyskanie wszelkich uzgodnień czy też warunków przyłączenia do sieci, aż po projektowanie instalacji PV, przyłącza łącznie z telemechaniką i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Nasza firma posiada własnych projektantów i konstruktorów. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu instalacji słonecznych i pomp ciepła.

Zakres naszych usług:

  • Sporządzenie kompletnego projektu instalacji elektrowni fotowoltaicznej
  • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
  • Przedmiar robót
  • Dokonanie uzgodnień dokumentacji projektowej z Zakładem Energetycznym
  • Uzyskania, w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz, wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do projektowania i rozpoczęcia części wykonawczej
  • Wykonanie koncepcji realizacji instalacji elektrowni fotowoltaicznej na potrzebę pozyskania dofinansowania, Koncepcja zawierać powinna niezbędną dokumentację techniczną wraz z niezbędnymi danymi finansowymi określającymi szacowaną wartość inwestycji
Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!